Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Talous ja kansainvälinen kauppa
Merkittävä vientiala,
laaja kotimainen arvoketju
Suomi elää viennistä. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennin arvosta on noin viidennes. Koska kansainvälinen kilpailu on kovaa, yritysten toimintaympäristöstä ja Suomen kilpailukyvystä tulee pitää huolta.
Artikkeli
Kolme tulokulmaa paikalliseen sopimiseen

Kolme tulokulmaa paikalliseen sopimiseen vientiteollisuuden näkökulmasta

Lue lisää

5.5.2021

Viisi faktaa metsäteollisuuden viennistä
Artikkeli
Viisi faktaa metsäteollisuuden viennistä

Metsäteollisuus on Suomen viennin veturi. Tullin tilastojen mukaan Suomen merkittävin vientituote on paperi ja kartonki.

Mittava
taloudellinen merkitys

Metsäteollisuuden taloudellinen merkitys Suomessa on suuri. Tämä perustuu monipolviseen kotimaiseen arvonketjuun. Vuonna 2018 metsäsektorin liikevaihto oli yhteensä noin 46 miljardia euroa. Arvonlisää syntyi 12,2 miljardia euroa.
Laaja kotimainen arvoketju näkyy myös verotuloina yhteiskunnalle. Metsäsektorin kokonaisverokertymä on noin 3,6 miljardia euroa, josta vajaa puolet tuli työntekijöiden maksamista veroista ja sivukuluista sekä työnantajan maksamista sivukuluista.
Vuonna 2018 metsäteollisuus työllisti suoraan noin 41 700 henkeä. Koko metsäteollisuuden arvoketju työllisti Suomessa vuonna 2018 yhteensä lähes 100 000 henkeä.

Ajankohtaista
Uutinen
Hallitukselta tarvitaan nopeita toimia

Maamme hallitus valmistautuu 5. ja 6. huhtikuuta pidettävään kehysriiheensä vaikeassa tilanteessa.

Uutiset
Logistiikka
Lue tiedote

31.3.2022

Uutinen
Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna

Metsäteollisuuden vuosituotanto kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna kaikissa päätuoteryhmissä paperia lukuun ottamatta.

Uutiset
Tuotanto
Lue tiedote

10.2.2022

Lausunto
Taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin

Lausunnot
Lausunnot
Rahoitus
Lue

8.2.2022

Uutinen
Komissio: Ydinvoima tietyin reunaehdoin kestävää

Euroopan komissio antoi ehdotuksensa taksonomiakriteereistä, jotka täyttävää ydinvoimaa pidetään kestävänä.

Uutiset
Euroopan unioni
Rahoitus
Lue uutinen

2.2.2022

Lausunto
Asiantuntijoiden avoimuusrekisterilakia koskeva mietintö

Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi VN/4118

Lausunnot
Lausunnot
Talouspolitiikka
Lue

30.1.2022

Lausunto
Komission kestävän rahoituksen raportti

Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän

Lausunnot
No items found.
Lue

13.1.2022

Uutinen
Taksonomia lisää byrokratiaa - ei merkittäviä ilmastohyötyjä

Metsäteollisuus on pettynyt, kun EU:n jäsenmaat hyväksyivät taksonomian ilmastokriteerit.

Uutiset
Rahoitus
Ilmasto
Euroopan unioni
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

9.12.2021

Uutinen
Metsäteollisuuden tuotantomäärät jatkoivat kasvuaan

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat kolmannella kvartaalilla kaikkien päätuoteryhmien osalta.

Uutiset
Kilpailukyky
Tuotanto
Lue tiedote

27.10.2021