Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta vaihtelee tuoteryhmittäin 97 prosentista 50 prosenttiin.