Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta vaihtelee tuoteryhmittäin 60 prosentista 97 prosenttiin.