Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta vaihtelee tuoteryhmittäin 51 prosentista 98 prosenttiin.