Metsäteollisuuden vuoden 2023 neljäs kvartaali osoitti merkittävää tuotantomäärien laskua kaikilla keskeisillä tuoteryhmillä. Niin paperin, kartongin, sellun kuin sahatavaran tuotantomäärät pienenivät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä jatkaa trendiä, joka on ollut havaittavissa viime vuoden aiemmissa neljänneksissä.

Neljännen kvartaalin paperin tuotantomäärä oli 0,79 miljoonaa tonnia, mikä merkitsi 6,9 prosentin laskua vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan. Kartongin tuotantomäärä oli 0,84 miljoonaa tonnia, missä oli laskua 10,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Sellua tuotettiin Suomessa vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,89 miljoonaa tonnia, mikä oli 4,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Sahatavaran tuotantomäärät vähenivät myös 2,45 miljoonaan kuutiometriin ja vastaten 10,1 prosentin laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.


Tuotantoluvut kuvastavat alan kohtaamia haasteita

Viime vuonna nähtiin merkittävää laskua metsäteollisuustuotteiden kysynnässä keskeisillä markkina-alueilla. Inflaation, korkojen nousun ja korkeiden varastotasojen vaikutus yhdessä yleisen epävarmuuden kanssa on vääjäämättä vaikuttanut metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään. Tämä heijastui koko toimialan tuotantomäärien laskuun Suomessa.

Kemiallisessa metsäteollisuudessa paperin tuotantomäärä laski 5,0 prosenttia vuoden 2022 tasosta, ollen 2,90 miljoonaa tonnia verrattuna edellisvuoden 3,06 miljoonaan tonniin. Kartongin tuotanto väheni peräti 18,6 prosenttia, laskien 4,15 miljoonasta tonnista 3,38 miljoonaan tonniin. Sen sijaan sellun tuotantomäärä pysyi suhteellisen vakiona, laskien vain 0,5 prosentilla 7,00 miljoonaan tonniin 7,04 miljoonasta tonnista.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa sahatavaran tuotanto laski 6,8 prosenttia. Vuonna 2023 sahatavaraa tuotettiin 10,44 miljoonaa kuutiometriä, kun vuotta aikaisemmin tuotanto oli 11,20 miljoonaa kuutiometriä. Vanerin tuotanto väheni 21,6 prosenttia, laskien 1,11 miljoonasta kuutiometristä 0,87 miljoonaan kuutiometriin.