Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että myös jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan korvaavat päästöintensiivisiä tuotteita ja auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

Lue

30.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Tehtaiden kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Hyvinvoivien metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsienhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi rakentamisesta ja maataloudesta johtuvan metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Lausunto
Hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpano

Lausunto hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

26.5.2023

Blogi
Lisää uusiutuvaa energiaa monipuolisilla investoinneilla

Metsäteollisuudessa uusiutuvan energian osuus kasvaa jatkuvasti toimialan pitkäjänteisen työn tuloksena.

Blogit
Vastuullisuussitoumukset
Uusiutuva energia
Lue blogi

9.5.2023

Lausunto
Päästökauppadirektiivin toimeenpano

Metsäteollisuus ry:n huomioita päästökauppadirektiivin toimeenpanoa koskevista arviomuistioista

Lausunnot
Lausunnot
Lue

28.4.2023

Blogi
Virtahepo pannuhuoneessa

Teollisuudelle olennaista on sähkön toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta.

Blogit
Energiaverotus
Kilpailukyky
Ilmasto
Lue blogi

28.3.2023

Lausunto
Hiilenpoiston lainsäädäntökehikko

Lausunto hiilenpoiston lainsäädäntökehikon perustamisesta

Lausunnot
Lausunnot
Lue

20.2.2023

Blogi
Hiilenloukkuja hiiliongelmaan

Hiilidioksidin poistamista voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Metsäteollisuus on näissä kaikissa tärkeä osa ratkaisua.

Blogit
Ilmasto
Lue blogi

31.1.2023

Lausunto
Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunto: Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunnot
Ilmasto
Lue

24.1.2023

Lausunto
Lausunto ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

Lausunnot
Ilmasto
Lausunnot
Lue

20.1.2023