Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta nyt ja jatkossa.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Nykyisen toiminnan kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa ja kiihdyttää. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsänhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Blogi
Metsäteollisuudessa energiatehokkuuden kehittäminen on arkipäivää
Metsäteollisuudessa energiatehokkuus on arkipäivää

Metsäteollisuus on energiaintensiivinen mutta erittäin energiatehokas toimiala.

Blogit
Energiatehokkuus
Lausunto
Energiaverotuksen lainsäädännön muuttaminen

Lausunto HE eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunnot
Energiaverotus
Artikkeli
Viisi faktaa metsäteollisuuden energiatehokkuudesta
Viisi faktaa metsäteollisuuden energiatehokkuudesta...

Metsäteollisuus panostaa energiatehokkuuteen.

Artikkelit
Energiatehokkuus
Lausunto
VN asetus energian alkuperätakuista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista

Lausunnot
Lausunnot
Lausunto
Rakennusten ilmastoselvitys -asetusehdotus

Metsäteollisuuden lausunto koskien rakennusten ilmastoselvitys -asetusehdotuksesta

Lausunnot
Ilmasto
Blogi
Järkevä energiasiirtymä huomioi metsien monimuotoisuuden

Metsä- ja energiateollisuus ovat huolissaan siitä, että lisääntyvä kysyntä johtaisi huonoihin ratkaisuihin energiapuun hankinnassa.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Uusiutuva energia
Uutinen
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta

Metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä ja vahvasti myönteinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Uutiset
Hiilinielu
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Lausunto
Energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki

Hallituksen esitys laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Lausunnot
Lausunnot