Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että myös jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan korvaavat päästöintensiivisiä tuotteita ja auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

Lue

30.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Tehtaiden kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Hyvinvoivien metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsienhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi rakentamisesta ja maataloudesta johtuvan metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Lausunto
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma KAISU VN/16951/2020

Lausunnot
No items found.
Lue

14.1.2022

Uutinen
Taksonomia lisää byrokratiaa - ei merkittäviä ilmastohyötyjä

Metsäteollisuus on pettynyt, kun EU:n jäsenmaat hyväksyivät taksonomian ilmastokriteerit.

Uutiset
Rahoitus
Ilmasto
Euroopan unioni
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

9.12.2021

Blogi
Metsäteollisuustuotteiden globaali kysyntä kasvaa, ymmärrystä metsien käytöstä tarvitaan lisää
Metsäteollisuus-tuotteiden globaali kysyntä kasvaa

Metsäteollisuustuotteiden globaali kysyntä tulee kasvamaan. Kuitenkin ymmärrystä metsien käytöstä tarvitaan lisää.

Blogit
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Lue lisää

1.12.2021

Blogi
Sähkön hinta nousussa, sähköistäminen vastatuulessa

Halutaanko jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa Suomessa toimivan teollisuuden kustannuksia nostaa vai alentaa?

Blogit
Päästökauppa
Lue lisää

22.11.2021

Blogi
Ilmastotekoja - jo nyt ja koko ajan!

YK:n ilmastokokous käynnistyy Iso-Britannian Glasgow’ssa toden teolla maanantaina. Kokoukseen on ladattu paljon odotuksia.

Blogit
Ilmasto
Lue blogi

8.11.2021

Uutinen
Suomen vähähiilitiekartat esittelyyn Glasgow’n kokouksessa

Suomalaisten toimialaliittojen vuonna 2019 laatimat vähähiilitiekartat esitellään kansainväliselle yleisölle Glascow'n ilmastokokouksessa

Uutiset
Ilmasto
Lue uutinen

29.10.2021

Blogi
Metsäteollisuudessa energiatehokkuuden kehittäminen on arkipäivää
Metsäteollisuudessa energiatehokkuus on arkipäivää

Metsäteollisuus on energiaintensiivinen mutta erittäin energiatehokas toimiala.

Blogit
Energiatehokkuus
Lue lisää

11.10.2021

Lausunto
Energiaverotuksen lainsäädännön muuttaminen

Lausunto HE eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunnot
Energiaverotus
Lue

5.10.2021