Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että myös jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan korvaavat päästöintensiivisiä tuotteita ja auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava teollisuuden investointi- ja toimintaympäristöstä.

Lue

3.4.2024

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta ohjaa kohti vastuullisia ilmastovalintoja ja taloudellista hyvinvointia.

Tutustu

11.11.2020

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Tehtaiden kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Hyvinvoivien metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsienhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi rakentamisesta ja maataloudesta johtuvan metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Uutinen
Vientiteollisuus kärsii kiristyvästä valtiontukikilpailusta

Kilpailukykyinen energiaverotus ja sähköistämistuen jatkaminen ovat avainasemassa vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Uutiset
Energiaverotus
Energiatehokkuus
Kilpailukyky
Lue uutinen

29.5.2024

Uutinen
Talouden sopeutuksen on turvattava teollisuuden kilpailukyky

Kehysriihessä on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköistämisen tukeen ja vanhoihin, luonnontilaisiin metsiin.

Uutiset
Kilpailukyky
Lue uutinne

9.4.2024

Lausunto
Teollinen hiilenhallinta ja EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite

Teollista hiilenhallintaa ja komission ilmastopolitikkaa koskevista tiedonannoista

Lausunnot
Ilmasto
Luonto
Lue lisää

4.4.2024

Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava teollisuuden investointi- ja toimintaympäristöstä.

Artikkelit
Energiaverotus
Kilpailukyky
Lue

3.4.2024

Artikkeli
Viestit EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan

EU:n on huolehdittava ilmasto- ja energiapolitiikalla metsäteollisuuden investointi- ja toimintaympäristöstä.

Artikkelit
Euroopan unioni
Energiaverotus
Kilpailukyky
Hiilinielu
Lue

3.4.2024

Blogi
Bioenergiavero söisi vientituloja

Bioenergiaveron sijaan metsäteollisuus kaipaisi ladulleen havuja, joilla vientiteollisuuden kilpailukykyä saataisiin parannettua.

Blogit
Energiaverotus
Energiatehokkuus
Kilpailukyky
Investoinnit
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

21.3.2024

Lausunto
Näkökulmia luonnon ja teknisiin hiilinieluihin

Näkökulmia luonnon ja teknisiin hiilinieluihin - rooli nollapäästöisessä taloudessa

Lausunnot
Hiilinielu
Ilmasto
Päästökauppa
Lue lisää

13.2.2024

Uutinen
Tervetuloa takaisin, biotalous!

Euroopan komission ehdottamat ilmastotavoitteet tukeutuvat biotalouden ratkaisuihin.

Uutiset
Euroopan unioni
Ilmasto
Lue lisää

6.2.2024