Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Tilastot
-
19,2 %
tavaraviennistä
-
142
tuotantolaitosta
-
74 000
työllisyysvaikutus
-
- 66 %
hiilidioksidipäästöt
Verokertymä
2,7 mrd.
euroa
Investointivaikutus
2,4 mrd.
euroa
Metsävarat
2,5 mrd.
kuutiometriä
Ilmastohyöty
16 milj.
hiilidioksiditonnia
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Metsäteollisuus edistää parhaiden toimintatapojen käyttöä suometsien hoidossa
Tilasto
Ympäristönsuojelun kustannukset vuosina 2009-2019

Metsäteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset vuosina 2009-2019

Kaikki tilastot
Voit selata kaikkia tilastoja Sharepoint-ympäristöstämme
Avaa »
Tilastot teemoittain
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Metsät ja puuraaka-aine
Tilasto
Massa- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteet Suomessa

Massa- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteet Suomessa

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Tilasto
Metsäteollisuus edistää parhaiden toimintatapojen käyttöä suometsien hoidossa
Ympäristönsuojelun kustannukset vuosina 2009-2019

Metsäteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset vuosina 2009-2019

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Tilasto
Metsäteollisuuden käyttämät tehdaspolttoaineet

Metsäteollisuuden käyttämät tehdaspolttoaineet ja niiden kehitys Suomessa 1990-2019

Tilastot
Ilmasto ja energia
Tilasto
Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustat

Millä koulutuksella voi päätyä metsäalalle? Katso henkilöstön koulutustaustat.

Tilastot
Metsäalalle
Työelämä
Tilasto
Puunkäyttö ja tuontipuu

Valtaosa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Sitä täydennetään tuontipuulla, josta suurin osa tuodaan Venäjältä.

Tilastot
Metsät ja puuraaka-aine
Talous ja kansainvälinen kauppa
Tilasto
Metsäteollisuuden vienti alueittain

Metsäteollisuuden suurimmat vientimarkkinat ja viennin jakautuminen maanosittain

Tilastot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Tilasto
Suomen metsävarat kasvavat
Suomen metsävarat kasvavat

Suomen metsien kasvu ylittää vuotuisen puustonpoistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa.

Tilastot
Metsät ja puuraaka-aine