Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Tilastot
Tavaraviennistä
15,9 %
-
Tuotantolaitoksia
141
-
Työllisyysvaikutus
82 800
-
Hiilidioksidipäästöt
- 69 %
-
Verokertymä
3,1 mrd.
euroa
Investointivaikutus
1,9 mrd.
euroa
Metsävarat
2,5 mrd.
kuutiometriä
Ilmastohyöty
16 Mt.
CO2-ekv
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilasto
Metsäteollisuuden vienti alueittain

Metsäteollisuuden suurimmat vientimarkkinat ja viennin jakautuminen maanosittain

Kaikki tilastot
Voit selata kaikkia tilastoja Sharepoint-ympäristöstämme
Avaa »
Tilastot teemoittain
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Metsät ja puuraaka-aine
Katso

22.7.2024

Tilasto
Tuotantoon suhteutetut päästövähenemät

Massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutetut päästövähenemät 2023 verrattuna vuoteen 1992.

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Katso tilasto

20.6.2024

Tilasto
Massa- ja paperiteollisuuden päästöt vesistöihin

Massa- ja paperiteollisuuden päästöt vesistöihin indeksoituna.

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Katso tilasto

19.6.2024

Tilasto
Massa- ja paperiteollisuuden päästöt ilmaan ovat vähentyneet

Massa- ja paperiteollisuuden päästöt ilmaan ovat vähentyneet huomattavasti.

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Katso tilasto

19.6.2024

Tilasto
Massa- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteiden määrä

Massa- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteiden määrä Suomessa on vähentynyt.

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Katso tilasto

19.6.2024

Tilasto
Ympäristönsuojelun kustannukset

Sellu- ja paperiteollisuudessa käytettiin lähes 500 milj. euroa vuonna 2023 ympäristönsuojeluun.

Tilastot
Ympäristö ja vastuullisuus
Katso tilasto

19.6.2024

Tilasto
Metsäteollisuuden käyttämät tehdaspolttoaineet

Metsäteollisuuden käyttämät tehdaspolttoaineet ja niiden kehitys Suomessa 1990-2023

Tilastot
Ilmasto ja energia
Tilasto
Puunkäyttö ja tuontipuu

Valtaosa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Sitä on täydennetty tuontipuulla.

Tilastot
Metsät ja puuraaka-aine
Talous ja kansainvälinen kauppa
Katso

24.4.2024