Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Hankintatyön verotus

Verohallinnon ohjeluonnos hankintatyön verotuksesta

Lausunto
Väylämaksulain muuttaminen

Luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Kaikki lausunnot
Lausunto
Hankintatyön verotus

Verohallinnon ohjeluonnos hankintatyön verotuksesta

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lausunto
Väylämaksulain muuttaminen

Luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausunnot
Logistiikka
Lausunto
Metsätuhojen torjunnan lainsäädäntö

Hallituksen esitysluonnos metsätuhojen torjunnasta annetun lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Lausunto
Kuljetusten ylikuormien tilaajavastuu

Luonnos HE laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta

Lausunnot
Logistiikka
Lausunto
Kemikaaliturvallisuuslaki

Lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain ja ydinenergialain muuttaminen

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Lausunto
Ammatillisen perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat

Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausunnot
Työelämä
Lausunto
Ehdotus VN asetukseksi eräistä muovituotteista

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus