Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Ympäristönsuojelulain muuttaminen

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunto
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuet

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Kaikki lausunnot
Lausunto
Ympäristönsuojelulain muuttaminen

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuet

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Lausunnot
Tutkimus ja innovaatiot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Kustannustuki työkonealoille

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Päästöportaaliasetus

U 51/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Teollisuuspäästödirektiivi

U 50/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parla-mentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Kaasuvarastoasetus

VN/18035/2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaasuvarastoasetuksen kansallisesta toimeenpanosta

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Työturvallisuuslain muutokset

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Lausunnot
Työelämä
Metsäteollisuus ry
Lausunto
SUP-direktiiviä ja keräyspaperia koskeva asetus

Ehdotukset SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi asetuksiksi sekä uudeksi keräyspaperia koskevaksi asetukseksi

Lausunnot
Metsäteollisuus ry