Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma MISU

Metsäteollisuuden lausunto valmistelutyöryhmän ehdotuksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi

Lausunto
Hiilineutraali Suomi 2035

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Kaikki lausunnot
Lausunto
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma MISU

Metsäteollisuuden lausunto valmistelutyöryhmän ehdotuksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Hiilineutraali Suomi 2035

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Lausunto
Elinympäristöjen hoidon tuet

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Metsätalouden tuet

Metsäteollisuus ry:n lausunto koskien ehdotusta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lausunto
Päästökauppadirektiivi

Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä U 60/2021 vp

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen uudistaminen

Lausunto uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Kansallinen yritysvastuulaki

Lausunto kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta

Lausunnot
Työelämä
Lausunto
Juurikäävän torjunta: valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Metsäteollisuus ry:n lausunto koskien juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaista muuttamista

Lausunnot
Metsäteollisuus ry