Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Ilmastovuosikertomus 2022

K 24/2022 vp Ilmastovuosikertomus 2022

Lue

24.1.2023

Lausunto
Lausunto ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Lue

20.1.2023

Kaikki lausunnot
Lausunto
Ilmastovuosikertomus 2022

K 24/2022 vp Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

24.1.2023

Lausunto
Lausunto ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

20.1.2023

Lausunto
Huoltovarmuusselonteko

VNS 8/2022 vp Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lue

9.1.2023

Lausunto
Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistus

Lausunto metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunnot
Metsäalalle
Työelämä
Lue

5.1.2023

Lausunto
Ympäristönsuojelulait

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelmaluonnoksesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

15.12.2022

Lausunto
Sähkö- ja fossiilisten polttoaineiden alan lainsäädäntö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

12.12.2022

Lausunto
Kaasumarkkinoiden korjausmekanismi

Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

5.12.2022

Lausunto
Hiilirajamekanismi, CBAM

Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Ilmasto ja energia
Lue

5.12.2022