Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
SUP-direktiiviä ja keräyspaperia koskeva asetus

Ehdotukset SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi asetuksiksi sekä uudeksi keräyspaperia koskevaksi asetukseksi

Lausunto
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja MRL:n muuttaminen

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Kaikki lausunnot
Lausunto
SUP-direktiiviä ja keräyspaperia koskeva asetus

Ehdotukset SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi asetuksiksi sekä uudeksi keräyspaperia koskevaksi asetukseksi

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja MRL:n muuttaminen

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Energiaverotusta koskeva lainsäädäntö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä

Metsäteollisuuden lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Ilmastolain muuttaminen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Juurikäävän torjunta

Metsäteollisuuden lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien juurikäävän torjunnasta annetun väliaikaisen asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamista

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Lausunto: Itä-Suomen elinvoima

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

Lausunnot
Metsäteollisuus ry