Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
EU:n uusiutuvan energian direktiivi

VN selvitys, EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Lausunto
Liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032

VN selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Kaikki lausunnot
Lausunto
Liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen...

Liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen lait

Lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot
Työelämä
Lausunto
Päästöjen kompensointi metsien hiilinieluja lisäämällä

Standardialoite koskien päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja lisäämäll

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Metsitystuen asetusluonnos

MMM asetusluonnos metsitystuen toteutumisilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Lausunto
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Lausunto
Kiertotalouden strateginen ohjelma

Valtioneuvoston periaatepäätös Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
HE työsopimuslain ja merityösopimuslain muuttamisesta

HE eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot
Työelämä
Lausunto
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021-2023

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021 - 2023 - suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Lausunnot
Logistiikka