Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Biopohjaiset, biohajoavat ja kompostoituvat muovit

E 163/2022 vp Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Lue

20.2.2023

Lausunto
Hiilenpoiston lainsäädäntökehikko

U 109/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Lue

20.2.2023

Kaikki lausunnot
Lausunto
Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistus

Lausunto metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunnot
Metsäalalle
Työelämä
Lue

5.1.2023

Lausunto
Ympäristönsuojelulait

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (VNa 1022/2006, 12 §) suunnitelmaluonnoksesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

15.12.2022

Lausunto
Sähkö- ja fossiilisten polttoaineiden alan lainsäädäntö

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

12.12.2022

Lausunto
Kaasumarkkinoiden korjausmekanismi

Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

5.12.2022

Lausunto
Hiilirajamekanismi, CBAM

Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Ilmasto ja energia
Lue

5.12.2022

Lausunto
Työaikalaki

Lausuntopyyntö uuden työaikalain (872/2019) toimivuuden selvittämiseksi

Lausunnot
Työelämä
Metsäteollisuus ry
Lue

5.12.2022

Lausunto
Lausunto

Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

15.11.2022

Lausunto
Kansallinen metsästrategia 2035

Metsäteollisuus ry:n lausunto kansallisen metsästrategian 2035 luonnoksesta

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Lue

14.11.2022