Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuus

HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttaminen turvauhkiin varautumiseksi

Lausunto
Luonnonsuojelulait

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Kaikki lausunnot
Lausunto
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma MISU

Metsäteollisuuden lausunto valmistelutyöryhmän ehdotuksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Hiilineutraali Suomi 2035

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Lausunto
Elinympäristöjen hoidon tuet

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Raideliikennelain muutokset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

Lausunnot
Logistiikka
Lausunto
Metsätalouden tuet

Metsäteollisuus ry:n lausunto koskien ehdotusta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lausunto
Päästökauppadirektiivi

Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä U 60/2021 vp

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen uudistaminen

Lausunto uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Kansallinen yritysvastuulaki

Lausunto kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta

Lausunnot
Työelämä