Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Tieliikenteen päästökaupan arviointi

Kirjallinen kuuleminen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista

Lausunto
Metsävähennyksen muutosehdotus

Metsäteollisuuden lausunto koskien metsävähennyksen muutosehdotusta

Kaikki lausunnot
Lausunto
Kemikaaliturvallisuuslaki

Lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain ja ydinenergialain muuttaminen

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Lausunto
Ammatillisen perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat

Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausunnot
Työelämä
Lausunto
Ehdotus VN asetukseksi eräistä muovituotteista

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
EU:n uusiutuvan energian direktiivi

VN selvitys, EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Lausunto
Liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032

VN selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Lausunnot
Logistiikka
Lausunto
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022 - 2025

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lausunto
LUOMU 2.0 - Suomen kansallinen luomuohjlema

LUOMU 2.0 - Suomen kansallinen luomuohjelma

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine