Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Lausunto

Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Lue

15.11.2022

Lausunto
Kansallinen metsästrategia 2035

Metsäteollisuus ry:n lausunto kansallisen metsästrategian 2035 luonnoksesta

Lue

14.11.2022

Kaikki lausunnot
Lausunto
Ilmastopoliittiset selonteot

VNS 4/2022: KAISU, VNS 6/2022: ilmasto- ja energiastrategia sekä VNS 7/2022: MISU - Ilmastopoliittiset selonteot

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Lue

18.10.2022

Lausunto
KAISU ja puun uusiutuvuus

VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

18.10.2022

Lausunto
Kasvinterveyslaki

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

18.10.2022

Lausunto
Yksityistielaki

Lausunto yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot
Logistiikka
Metsäteollisuus ry
Lue

18.10.2022

Lausunto
Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma

Työryhmän luonnos kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

14.10.2022

Lausunto
Lausunto esityksestä valtion talousarvioksi 2023

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsäteollisuus ry
Lue

12.10.2022

Lausunto
Lausunto esityksestä valtion talousarvioksi 2023

HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsäteollisuus ry
Lue

11.10.2022

Lausunto
Metsätalouden tuet

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Lausunnot
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Lue

10.10.2022