Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Lausunnot
Lausunnot

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lausunto
Ilmastovuosikertomus 2023

Ilmastovuosikertomus 2023

Lue

13.11.2023

Lausunto
Päästökauppalaki

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi päästökauppalaiksi

Lue

9.11.2023

Kaikki lausunnot
Lausunto
Mitta- ja massadirektiivin muuttaminen

U 35/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta mitta- ja massadirektiivin muuttamiseksi

Lausunnot
Logistiikka
Metsäteollisuus ry
Lue

26.9.2023

Lausunto
Taksonomia

E 32/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset ja E 33/2023 vp Kestävän rahoituksen delegoidut säädökset

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsäteollisuus ry
Lue

26.9.2023

Lausunto
Jätevakuusoppaan uudistus

Lausuntopyyntö uudistettavasta Jätevakuusoppaasta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus ry
Lue

20.9.2023

Lausunto
Metsäteollisuus ry:n lausunto Rautatiesääntelyelimelle

Rautateiden tavaraliikennepalvelun käyttäjien edustajien kuuleminen 2023

Lausunnot
Logistiikka
Metsäteollisuus ry
Lue

15.9.2023

Lausunto
Liikennepolttoaineiden energiasisältöveron alentaminen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausunnot
Logistiikka
Metsäteollisuus ry
Lue

11.9.2023

Lausunto
Tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminta

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Lausunnot
Tutkimus ja innovaatiot
Lue

11.9.2023

Lausunto
EU:n biotalousstrategian päivitys

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

Lausunnot
Tutkimus ja innovaatiot
Metsäteollisuus ry
Lue

8.9.2023

Lausunto
Metsäteollisuuden lausunto

E 180/2022 vp valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle EU:n strateginen autonomia ja E 13/2023 vp valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle - taloudellisen turvallisuuden strategia

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsäteollisuus ry
Lue

5.9.2023