Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta
Artikkeli
Talousmetsien luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan metsien suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Katso

15.8.2022

Blogi
Metsäpolitiikan on kannustettava hyvään metsänhoitoon

Metsänhoidosta keskustellaan aktiivisesti mediassa, ja keskustelu jatkuu myös eduskunnassa lomien päätyttyä.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

4.8.2022

Blogi
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen - ei metsäpolitiikka
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Ilmastopolitiikkaa tulee arvioida uudelleen metsien nieluja laajemmin.

Blogit
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Monimuotoisuus
Lue blogi

3.8.2022

Blogi
Onko EU:lla malttia vähentää päästöjä?

EU:n ilmastopaketti voi pahimmillaan laittaa kapuloita rattaisiin niin jäsenvaltioiden kuin yritysten ilmastotavoitteille.

Blogit
Agenda 2030
Euroopan unioni
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Ilmasto
Lue blogi

12.7.2022

Uutinen
Puukauppa on kirinyt viime viikkoina, ja puulla on nyt vahva kysyntä
Puukaupassa elettiin kiriviikkoja ennen lomakautta

Myönteinen kehitys edellyttää raaka-aineen saatavuutta niin tänä kesänä ja ensi syksynä kuin myös pitkällä aikavälillä.

Uutiset
Investoinnit
Kansainvälinen kauppa
Kilpailukyky
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue uutinen

11.7.2022

Uutinen
Ilmasto-suunnitelmista tekoihin

Ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kaipaavat laadukasta toimeenpanoa.

Uutiset
Ilmasto
Lue lisää

8.7.2022

Uutinen
Komission ehdotus ennallistamis-asetukseksi kaipaa realismia

Metsäteollisuus ry pitää EU:n ennallistamisasetuksen mahdollisia kustannusvaikutuksia ja toimivallan siirtoa komissiolle huolestuttavana.

Uutiset
Euroopan unioni
Kauppapolitiikka
Luonto ja ympäristö
Talouspolitiikka
Ympäristöluvitus
Lue uutinen

22.6.2022

Blogi
Metsätaloudessa ylisukupolvista ajattelua tarvitaan niin istutukseen, taimikonhoitoon kuin puukauppaan.
Kaikkimullehetinyt ei istu puukauppaan

Metsätaloudessa ylisukupolvista ajattelua tarvitaan niin istutukseen, taimikonhoitoon kuin puukauppaan.

Blogit
Investoinnit
Kilpailukyky
Metsien hoito ja käyttö
Tuotanto
Puunhankinta
Lue blogi

20.6.2022

Blogi
Pidetään pyörät pyörimässä - metsässä ja tehtaalla
Pidetään pyörät pyörimässä - metsässä ja tehtaalla

Metsätalous on Suomessa pitkäjänteistä toimintaa, siksi ennustettava puumarkkinoiden toiminta on tärkeää teollisuudelle ja maanomistajille.

Blogit
Hiilinielu
Investoinnit
Metsien hoito ja käyttö
Talouspolitiikka
Tuotanto
Lue blogi

15.6.2022

Blogi
Metsä on ja pysyy Suomessa nieluna
Metsä on ja pysyy Suomessa nieluna

Metsien kasvun väheneminen on kuitenkin osaltaan johtanut siihen, että metsien nielu on pienentynyt ja siihen pitää reagoida.

Blogit
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Ilmasto
Luonto ja ympäristö
Lue lisää

14.6.2022

Uutinen
Metsäteollisuus tukee esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi

Metsäteollisuus pitää hyvänä, että EU-parlamentti kannattaa komission esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi.

Uutiset
Euroopan unioni
Lue lisää

9.6.2022

Uutinen
Puukauppa neljänneksen hiljaisempaa edellisvuoteen verrattuna
Alkuvuoden puukauppa neljänneksen edellisvuotta hiljaisempaa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta 7,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 24 % edellisvuotta vähemmän

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Investoinnit
Kilpailukyky
Kauppapolitiikka
Puunhankinta
Lue uutinen

17.5.2022