Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Katso

23.1.2023

Uutinen
Puukauppa vilkastui loppuvuotta kohti - koko vuoden volyymi edellisvuotta niukasti pienempi
Viime vuoden puukaupan volyymi edellisvuotta hieman pienempi

Puukauppa kiri loppuvuoden aikana ja puun kysyntä jatkui vahvana. Tukki- ja kuitupuun kantohinnat nousussa.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

20.1.2023

Uutinen
Biotalousalan teettämä selvitys: Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle
Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle

Kriittisten kuljetusten kustannukset tuplaantuvat 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta huolehdita

Uutiset
Kansainvälinen kauppa
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Logistiikka
Teollisuuspolitiikka
Lue uutinen

28.12.2022

Blogi
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset metsäteollisuudelle

Metsäteollisuudessa vaikutukset näkyvät etenkin raaka-aineen hankinnassa sekä haasteina logistiikassa.

Blogit
Logistiikka
Puunhankinta
Lue blogi

15.12.2022

Blogi
Sekä uusia että perinteisiä metsäteollisuuden tuotteita tarvitaan
Sekä uusia että perinteisiä tuotteita tarvitaan

Jotta arvokas puumateriaali tulisi hyödynnettyä kokonaan, siitä kannattaa valmistaa monenlaisia tuotteita.

Blogit
Tutkimus ja innovaatiot
Tuotanto
Investoinnit
Lue blogi

7.12.2022

Blogi
Luonnonsuojelulaki-esitykseen tehdyt muutokset perusteltuja

Luonnonsuojelulain uudistus on ollut viime viikkoina paljon esillä. Kyseessä on merkittävä lakikokonaisuus.

Blogit
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

5.12.2022

Uutinen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että suuri valiokunta päätyi tarkentamaan ja tiukentamaan hallituksen kantaa.

Uutiset
Agenda 2030
Euroopan unioni
Hiilinielu
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

30.11.2022

Uutinen
EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä
Esitys monimuotoisuus-kriteeristöksi jää vajaaksi

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä.

Uutiset
Euroopan unioni
Luonto ja ympäristö
Luonto
Monimuotoisuus
Lue uutinen

28.11.2022

Julkaisu
Vastuullisuus-sitoumusten toinen väliraportti

Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään.

Julkaisut
Vastuullisuussitoumukset
Lue julkaisu

23.11.2022

Lausunto
Kansallinen metsästrategia 2035

Metsäteollisuus ry:n lausunto kansallisen metsästrategian 2035 luonnoksesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

14.11.2022

Uutinen
Puukauppa kirii loppuvuotta kohti
Puukauppa kirii loppuvuotta kohti

Puukauppa jatkoi hyvässä nosteessa alkusyksyn, ja puuta on ostettu edellissyksyjä vilkkaammin.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

11.11.2022

Lausunto
Metsätalouden tuet

Lausunto metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetusluonnoksista

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

9.11.2022