Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ajankohtaista
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Katso

25.9.2023

Blogi
Kohti elinvoimaisempia ja monimuotoisempia metsiä
Kohti elinvoimaisempia ja monimuotoisempia metsiä

Puun saatavuus tulee turvata yhdessä monimuotoisuuden turvaamisen kanssa, siksi myös metsien kasvusta on pidettävä huolta.

Blogit
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue blogi

19.9.2023

Blogi
Vierasblogi: Uudistunut Metsäsäätiö

Uudistunut Metsäsäätiö – tiedettä ja tiedon jalkauttamista sekä metsäalan proaktiivista vastuullisuustyötä.

Blogit
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

18.9.2023

Julkaisu
Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuus-tiekartta

Voit ladata pdf-muotoisen monimuotoisuustiekartan artikkelista.

Julkaisut
Monimuotoisuus
Lataa esite

14.9.2023

Uutinen
Metsäluonnon monimuotoisuuden tila on parantunut
Metsäluonnon monimuotoisuuden tila on parantunut

Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta osoittaa, että metsiemme monimuotoisuus on monilla keskeisillä mittareilla parantunut

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Metsäsertifiointi
Lue uutinen

12.9.2023

Uutinen
Ilmoittaudu monimuotoisuustie-kartan julkistamistilaisuuteen

Tiistaina 12.9.2023 klo 9–11.15

Uutiset
Monimuotoisuus
Lue lisää

31.8.2023

Uutinen
Puukaupan odotetaan vilkastuvan lomakauden jälkeen
Puukaupan odotetaan vilkastuvan lomakauden jälkeen

Kilpailukykyiset raakapuukustannukset ja vakaa toimintaympäristö luovat teollisuudelle mahdollisuudet toimia globaaleilla markkinoilla.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

22.8.2023

Lausunto
Metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmä

Metsäteollisuus ry:n lausunto koskien metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän muutosta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

3.8.2023

Blogi
Metsäpalojen ennaltaehkäisyyn on ratkaisuja

Hyvä metsänhoito, toimiva metsätieverkosto sekä laaja globaali yhteistyö ovat keskiössä.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Logistiikka
Lue blogi

30.6.2023

Uutinen
SuomiAreena: Millaisia ovat Suomen metsät vuonna 2050?

Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n järjestämä paneeli vie luonnon peruskysymysten äärelle keskiviikkona 28.6. klo 14.

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue uutinen

20.6.2023

Uutinen
Monimuotoisuusskenaario näyttää suomalaismetsien kehitykselle oikeaa suuntaa
Skenaario näyttää suomalaismetsien kehitykselle suunnan

Luonnonvarakeskuksen monimuotoisuusskenaariossa sekä kuolleen runkopuun että säästöpuiden määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä.

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Tutkimus ja innovaatiot
Vastuullisuussitoumukset
Lue uutinen

16.6.2023

Artikkeli
Opas ja verkkokurssi auttavat tunnistamaan paahderinteet ja niiden käsittelyvaihtoehdot
Opas ja verkkokurssi auttavat tunnistamaan paahderinteet

Kohdennetuilla toimilla paahde-elinympäristöissä voidaan saada merkittäviä monimuotoisuushyötyjä.

Artikkelit
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue artikkeli

14.6.2023