Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Talousmetsien luonnonhoito edistää metsien monimuotoisuutta
Artikkeli
Talousmetsien luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan metsien suojelun ja talousmetsien luonnonhoidon yhdistelmällä.

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Blogi
Onnittelut 100-vuotiaalle valtakunnan metsien inventoinnille

Suomessa metsät tunnetaan. Maamme metsistä kerätty tieto on kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla.

Blogit
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Uutinen
Lehdot tutuiksi - uusi opas ja verkkokurssi julkaistu

Metsäteollisuus esitteli uuden lehtojen hoidon oppaan ja verkkokurssin Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä.

Uutiset
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Uutinen
Puukauppa on hyvässä vauhdissa

Puukauppaa on käyty tammi-elokuussa huomattavasti enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Uutiset
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Hiilinielu
Ilmasto
Artikkeli
Puun tuonti täydentää kotimaista puunhankintaa
Puun tuonti täydentää kotimaista puunhankintaa

Valtaosa, 81 prosenttia, Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta.

Artikkelit
Kansainvälinen kauppa
Puunhankinta
Blogi
Venäjän metsäsektori on kokonaisuus, johon puunvienti kuuluu

Hyödyntämättömästä raaka-aineesta saadaan arvokkaita vientituloja, joiden varassa moni elää.

Blogit
Puunhankinta
Kauppapolitiikka
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Artikkelit
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Luonto ja ympäristö
Blogi
Järkevä energiasiirtymä huomioi metsien monimuotoisuuden

Metsä- ja energiateollisuus ovat huolissaan siitä, että lisääntyvä kysyntä johtaisi huonoihin ratkaisuihin energiapuun hankinnassa.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Uusiutuva energia
Lausunto
Metsävähennyksen muutosehdotus

Metsäteollisuuden lausunto koskien metsävähennyksen muutosehdotusta

Lausunnot
Lausunnot
Lausunto
Metsävähennysten muutosehdostus

Metsäteollisuuden lausunto koskien metsävähennyksen muutosehdotusta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Uutinen
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta

Metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä ja vahvasti myönteinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Uutiset
Hiilinielu
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Uutinen
Ehdotuksessa luonnonsuojelulaiksi on paljon ongelmakohtia

MTK ja Metsäteollisuus korostavat, että luonnonsuojelulain lisävalmisteluun on varattava riittävästi aikaa.

Uutiset
Luonto ja ympäristö