Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ajankohtaista
Uutinen
Monimuotoisuustiekarttakiertue rantautui Brysseliin
Monimuotoisuus-tiekarttakiertue rantautui Brysseliin

Elsi Kataisen emännöimässä tilaisuudessa esiteltiin Suomen pitkäjänteistä työtä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Uutiset
Euroopan unioni
Luonto
Luonto ja ympäristö
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

15.2.2024

Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Katso

12.2.2024

Tilasto
Metsäteollisuuden tuotanto laski edelleen loppuvuonna 2023
Metsäteollisuuden tuotanto laski edelleen loppuvuonna

Paperin, kartongin, sellun ja sahatavaran tuotantomäärät pienenivät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tilastot
Kansainvälinen kauppa
Kilpailukyky
Puunhankinta
Talouspolitiikka
Tuotanto
Lue uutinen

8.2.2024

Uutinen
Lehtomäki mukana pääministereiden tavatessa Ursula Von der Leyenin
Lehtomäki tapasi von der Leyenin

Tilaisuudessa keskusteltiin metsien ja metsäteollisuuden potentiaalista osana Euroopan taloutta, kilpailukykyä ja vihreää siirtymää.

Uutiset
Euroopan unioni
Kilpailukyky
Metsien hoito ja käyttö
Lue lisää

19.1.2024

Uutinen
Monimuotoisuuskiertue käynnistyi Oulussa
Monimuotoisuus-kiertue käynnistyi Oulussa

Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekarttaa esitellään tilaisuuksissa ympäri Suomen.

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue uutinen

17.1.2024

Uutinen
Alkuvuoden ripeä puukauppa hidastui loppuvuodesta, kantohinnat historiallisen korkeat
Alkuvuoden ripeä puukauppa hidastui loppuvuodesta

Vuonna 2023 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat 33 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Uutiset
Energiatehokkuus
Kilpailukyky
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

9.1.2024

Blogi
5+1 syytä parantaa suomalaisen laserkeilausaineiston tarkkuutta
5+1 syytä parantaa laserkeilausaineiston tarkkuutta

Suomelle on jo maailman tarkimman metsävaratieto, mutta vieläkin tarkempi laserkeilausaineisto toisi lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Tutkimus ja innovaatiot
Tuotanto
Lue blogi

20.12.2023

Uutinen
Metsäsektori esittää alalle kasvuohjelmaa

MTK, Metsäteollisuus ry, Paperiliitto, Sahateollisuus ja Teollisuusliitto esittävät Metsäsektorin kasvuohjelman käynnistämistä.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Lue lisää

19.12.2023

Blogi
Lainsäädäntö, jolla totisesti on ”työllistävä” vaikutus
Lainsäädäntö, jolla totisesti on ”työllistävä” vaikutus

Metsäkatoasetuksen toimeenpano on osoittautunut juuri niin mutkikkaaksi, kuin valmisteluvaiheessa metsäteollisuus toi esiin.

Blogit
Euroopan unioni
Luonto ja ympäristö
Luonto
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue blogi

23.11.2023

Uutinen
Metsätiedon keruuta koskeva asetusehdotus menee liian pitkälle
Komission ehdotus metsätiedon keruusta menee liian pitkälle

Tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen on tärkeää, mutta asetusehdotus menee liian yksityiskohtaiselle tasolle.

Uutiset
Euroopan unioni
Metsien hoito ja käyttö
Luonto ja ympäristö
Luonto
Monimuotoisuus
Lue uutinen

22.11.2023

Uutinen
Ennallistamisasetus voi pahimmillaan heikentää kotimaisen puun saatavuutta ja teollisuuden kilpailukykyä
Ennallistamisasetus voi heikentää kotimaisen puun saantia

EU:n ennallistamisasetusta koskevien neuvottelujen lopputulos herättää huolen kotimaisen puun saatavuudesta ja teollisuuden kilpailykyvystä.

Uutiset
Euroopan unioni
Luonto ja ympäristö
Luonto
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

10.11.2023

Artikkeli
Mittauksen kehittäminen auttaa parantamaan monimuotoisuustietoa
Mittauksen kehittäminen parantaa monimuo-toisuustietoa

Monimuotoisuustyön vaikuttavuuden arviointiin sekä kohdentamiseen tarvitaan tietoa luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä rakennepiirteistä.

Artikkelit
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Tutkimus ja innovaatiot
Lue artikkeli

1.11.2023