Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ajankohtaista
Uutinen
Paula Lehtomäki korosti metsäsektorin innovaatioita FAO:ssa
Paula Lehtomäki korosti metsäsektorin innovaatioita FAO:ssa

Maailma tarvitsee alueellisia ja globaaleja toimia biopohjaisen kiertotalouden tukemiseksi. Metsäalalla on tähän paljon tarjottavaa.

Uutiset
Ilmansuojelu
Hiilinielu
Kiertotalous
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

22.7.2024

Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Katso

22.7.2024

Uutinen
Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
Ennallistamisessa nivottava monimuotoisuus ja puunhankinta

Ennallistamisasetuksen toimeenpanossa huomioitava luonnon monimuotoisuuden ohella myös metsäteollisuuden puunhankinta.

Uutiset
Monimuotoisuus
Euroopan unioni
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

17.6.2024

Uutinen
Metsäteollisuuden tuotannossa pientä piristymistä
Metsäteollisuuden tuotannossa pientä piristymistä

Metsäteollisuuden keskeisten tuoteryhmien tuotanto kehittyi kaksijakoisesti vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uutiset
Kansainvälinen kauppa
Kilpailukyky
Kauppapolitiikka
Metsien hoito ja käyttö
Talouspolitiikka
Lue uutinen

26.4.2024

Tilasto
Puunkäyttö ja tuontipuu

Valtaosa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta. Sitä on täydennetty tuontipuulla.

Tilastot
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Kansainvälinen kauppa
Katso

24.4.2024

Uutinen
Monimuotoisuuskiertue kokosi alan asiantuntijoita yhteen

Kuudella paikkakunnalla vieraillut kiertue jakoi tietoa monimuotoisuudesta ja lisäsi vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Lue uutinen

19.4.2024

Uutinen
Historiallisen korkeat kantohinnat – kaikelle puulle hyvä kysyntä
Kantohinnat korkealla – kaikelle puulle hyvä kysyntä

Puun tarjonnan ja suomalaisen metsäsektorin kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan nyt aktiivisia toimia.

Uutiset
Kansainvälinen kauppa
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Kilpailukyky
Lue uutinen

16.4.2024

Uutinen
Talouden sopeutuksen on turvattava teollisuuden kilpailukyky

Kehysriihessä on kiinnitettävä erityistä huomiota sähköistämisen tukeen ja vanhoihin, luonnontilaisiin metsiin.

Uutiset
Kilpailukyky
Lue uutinne

9.4.2024

Uutinen
Suomen metsäteollisuuden vienti laski vuonna 2023
Suomen metsäteollisuuden vienti laski vuonna 2023

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli 12,1 miljardia euroa viime vuonna, missä laskua 17,9 prosenttia vuodesta 2022.

Uutiset
Kauppapolitiikka
Kilpailukyky
Kansainvälinen kauppa
Metsien hoito ja käyttö
Puupohjaiset tuotteet
Lue uutinen

29.2.2024

Lausunto
Seurantakehys, selviytymiskykyiset Euroopan metsät

Komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten

Lausunnot
Lausunnot
Lue lisää

26.2.2024

Lausunto
Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029

Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029

Lausunnot
Luonto
Euroopan unioni
Lue lisää

20.2.2024

Uutinen
Monimuotoisuustiekarttakiertue rantautui Brysseliin
Monimuotoisuus-tiekarttakiertue rantautui Brysseliin

Elsi Kataisen emännöimässä tilaisuudessa esiteltiin Suomen pitkäjänteistä työtä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Uutiset
Euroopan unioni
Luonto
Luonto ja ympäristö
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

15.2.2024