Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Metsät ja puuraaka-aine
Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsävaramme siis karttuvat kaiken aikaa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää puuston elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien käyttöä voidaan lisätä samalla vahvistaen niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta
Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä.
Artikkeli
Lehtoihin kiinnitetään erityistä huomiota metsätaloudessa

Lehtojen hoidosta tarjotaan tietoa ja koulutusta, jotta lehdot osattaisiin huomioida entistä paremmin metsätaloustoimia suunnitellessa.

Lue lisää

26.8.2021

Talousmetsä on monikäyttömetsä

Puuraaka-aineen saatavuus on metsäteollisuuden olemassaolon perusedellytys. Menestyvä metsäteollisuus tuo Suomeen vero- ja vientituloja ja mahdollistaa uudet ympäristöystävälliset investoinnit. Aktiivinen metsänhoito ja puupohjaiset tuotteet yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen.

Suomalainen talousmetsä tarjoaa puuntuotannon ohella lukuisia muita hyötyjä ja hyödykkeitä. Puuntuotanto, hiilivaraston kehitys, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä virkistysarvot sovitetaan yhteen osana kestävää metsätaloutta.

Suomessa metsien käyttö on kestävää ja vastuullista. Metsiä hoidetaan, jotta ne pysyvät elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Aktiivinen ja oikeaan aikaan tehty metsänhoito turvaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, ehkäisee metsätuhoja ja samalla edistää metsävarojemme karttumista sekä pitää yllä metsien hiilivarastoa. Talousmetsien luonnonhoito on osa arjen metsätaloutta. Sen avulla edistetään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Uutinen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että suuri valiokunta päätyi tarkentamaan ja tiukentamaan hallituksen kantaa.

Uutiset
Agenda 2030
Euroopan unioni
Hiilinielu
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

30.11.2022

Uutinen
EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä
Esitys monimuotoisuus-kriteeristöksi jää vajaaksi

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä.

Uutiset
Euroopan unioni
Luonto ja ympäristö
Luonto
Monimuotoisuus
Lue uutinen

28.11.2022

Tilasto
Puukauppa Suomessa

Hyvin toimivat ja avoimet puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Tilastot
Puunhankinta
Metsien hoito ja käyttö
Katso

28.11.2022

Julkaisu
Vastuullisuus-sitoumusten toinen väliraportti

Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään.

Julkaisut
Vastuullisuussitoumukset
Lue julkaisu

23.11.2022

Lausunto
Kansallinen metsästrategia 2035

Metsäteollisuus ry:n lausunto kansallisen metsästrategian 2035 luonnoksesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

14.11.2022

Uutinen
Puukauppa kirii loppuvuotta kohti
Puukauppa kirii loppuvuotta kohti

Puukauppa jatkoi hyvässä nosteessa alkusyksyn, ja puuta on ostettu edellissyksyjä vilkkaammin.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Tuotanto
Lue uutinen

11.11.2022

Lausunto
Metsätalouden tuet

Lausunto metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetusluonnoksista

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

9.11.2022

Lausunto
Ilmastoselvitys

Lausunto ehdotuksesta rakennuksen ilmastoselvitysasetukseksi

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

3.11.2022

Uutinen
Puuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella
Laaja monimuotoisuustyön tutkimus liikkeelle

Metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä tutkitaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Uutiset
Luonto ja ympäristö
Metsäsertifiointi
Agenda 2030
Hiilinielu
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

1.11.2022

Lausunto
Metsätuholaki

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

24.10.2022

Lausunto
Ennallistamisasetus

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta

Lausunnot
Metsien hoito ja käyttö
Lue

18.10.2022

Lausunto
Kasvinterveyslaki

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

18.10.2022