Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61

EU on metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue


EU:n sisämarkkinat ovat metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue ja huomattava osa alan toimintaedellytyksiä koskevasta sääntelystä tulee EU:sta.

Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan ja karttuvan luonnonvaran kestävään hyödyntämiseen. Valmistamme hiiltä varastoivia tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja käyttääenergiaksi elinkaarensa lopussa. Kesällä julkaistu metsäteollisuuden ilmastotiekartta osoittaa, että toimialan jo nykyistä merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa. Parhaimmillaan EU:n toimet vauhdittavat ja vahvistavat tätä roolia sekä metsäteollisuuden toiminnan ja tuotteiden menestystä.

Metsäteollisuuden
tavoitteet seuraavan komission ohjelmaan.


Uutinen
Pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen saatiin realismia

Euroopan parlamentin lopullisessa kannassa otettiin huomioon metsäteollisuuden huolia.

EU:n biodiversiteetti-strategia
EU:n biodiversiteettistrategia
Artikkeli
EU:n biodiversiteettistrategiassa huomioitava kestävyyden...

EU:n biodiversiteettistrategia - Strategian toimenpiteissä huomioitava kestävyyden kaikki osa-alueet

EU:n ilmastolaki
Artikkeli
Kaikkien jäsenvaltioiden tavoiteltava ilmastoneutraalisuutta

EU:n ilmastolakiin kirjataan tavoitteeksi Euroopan ilmasto neutraalisuus vuoteen 2050 mennessä

Ajankohtaista
Uutinen
Bioteknologia on myötätuulessa

Vähähiilisen teknologian käyttöönoton vauhdittaminen vahvistaisi EU:n teollisuuden kilpailukykyä.

Uutiset
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lue uutinen

26.4.2024

Uutinen
Pakkaus- ja pakkausjäteasetus on edelleen kunnianhimoinen

Yksi viimeistellyn asetuksen tärkeimmistä saavutuksista on kierrätyksen ja uudelleenkäytön tasapuolisempi asetelma.

Uutiset
TKI ja tuotteet
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

24.4.2024

Uutinen
ESPR etenee neuvoston viimeiseen hyväksyntään

Asetus saattaa kaikki EU:ssa myytävät tuotteet kiertotaloussuunnittelun ja -valmistuksen alaisiksi vuoteen 2030 mennessä.

Uutiset
TKI ja tuotteet
Lue uutinen

24.4.2024

Blogi
Kauppapolitiikka on jäänyt geopolitiikan jalkoihin

Käynnissä oleva pelikentän murros tarjoaa mahdollisuuksia, joihin EU:n tulee kiireesti tarttua.

Blogit
Talous ja kansainvälinen kauppa
Lue blogi

11.4.2024

Artikkeli
Viestit EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan

EU:n on huolehdittava ilmasto- ja energiapolitiikalla metsäteollisuuden investointi- ja toimintaympäristöstä.

Artikkelit
Ilmasto ja energia
Lue

3.4.2024

Uutinen
Komissio ja metsäsektori kohtaavat Brysselissä

Kokous on alkusysäys syvemmälle dialogille metsäsektorin ja uuden komission välillä.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Lue uutinen

14.3.2024

Blogi
Tuoteviestintä ja elinkaariarvioinnit ansaitsevat huomiota

Kasvavien vaatimusten keskellä yrityksiä on kannustettava ja autettava panostamaan tuoteviestintään ja elinkaariarviointien tekoon.

Blogit
TKI ja tuotteet
Lue blogi

14.3.2024

Uutinen
Raskaille puukuljetuksille on löytymässä toimiva ratkaisu

Parlamentti antoi vihreää valoa nykyisen kuljetuskaluston käytölle Suomen ja Ruotsin rajalla myös tulevaisuudessa.

Uutiset
Logistiikka
Lue uutinen

12.3.2024