Parlamenttikauden lähestyessä loppuaan myös EU:n kestävien tuotteiden ekosuunnitteluasetus (ESPR) on valmistumassa. Tiistaina 23.4. parlamentti äänesti asetuksen hyväksymisen puolesta eikä muutosehdotuksia enää ilmennyt. Seuraavaksi asetus siirtyy neuvoston viimeiseen hyväksyntään, jonka odotetaan tapahtuvan toukokuussa.

ESPR:n tavoite on saattaa kaikki EU:ssa myytävät tuotteet kiertotaloussuunnittelun ja -valmistuksen alaisiksi vuoteen 2030 mennessä. Asetus ei koske elintarvikkeita ja lääkkeitä. Metsäteollisuus ry on tyytyväinen, että uusiutuvuuden arvo säilyi tunnistettuna ja tunnustettuna asetuksen tuoteparametreissä, jotka tukevat eri tuotekategorioille annettavia ekosuunnittelukriteerejä. Uusiutuvuuden lisäksi muita kriteereitä ovat muun muassa tuotteiden energia- ja resurssitehokkuus, kierrätettävyys sekä hiili- ja ympäristöjalanjäljet.

- Huomioimalla uusiutuvien raaka-aineiden merkitys saadaan aidompi kuva tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Samalla kannustetaan fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseen. Se, miten uusiutuvuus huomioidaan käytännön tasolla, nähdään kuitenkin vasta tuotekategoriakohtaisia säädöksiä asetettaessa. Seuraamme tilannetta aktiivisesti, sanoo Metsäteollisuus ry:n tuoteasiantuntija Katriina Valkeapää.

Vaikka varsinainen tuoteryhmien työstöjärjestys julkaistaneen vasta maaliskuussa 2025, ensimmäisiä tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä on alettu jo työstämään muun muassa tekstiilien osalta. Mikäli neuvosto antaa asetukselle hyväksyntänsä toukokuussa, asetus julkaistaisiin EU:n virallisessa lehdessä viimeistään kesäkuussa. Näin ollen asetus tulisi voimaan viimeistään heinäkuussa. Paperi- ja kartonkimateriaaleja lainsäädäntö tulee koskemaan vasta myöhemmin.