Euroopan parlamentti hyväksyi pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen trilogien lopputuleman. Asetus on viimeistä sinettiä vailla ennen sen etenemistä jäsenvaltioiden toimeenpantavaksi.

Keskiviikkona 24. huhtikuuta Euroopan parlamentti hyväksyi parlamentin ja neuvoston maaliskuussa saavuttaman neuvottelutuloksen. Metsäteollisuus on tyytyväinen, että asetus päätyi lähtötilannetta suopeammaksi kuitupohjaisten pakkausten näkökulmasta.

- Asetus kehittyi sen aikaisemmista versioista toteuttamiskelpoisempaan muotoon. Yksi viimeistellyn asetuksen tärkeimmistä saavutuksista on kierrätyksen ja uudelleenkäytön tasapuolisempi asetelma. Asetuksen valmistelun lähtöasetelmat olivat vähintäänkin kunnianhimoiset uudelleenkäytön suhteen, sanoo Metsäteollisuus ry:n kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola.

Viimeistelty teksti päätyi poistamaan useita toimia, jotka olisivat pahimmillaan rajoittaneet kuitupakkausten käyttöä. Esimerkiksi hyvin kiertävät pahvipakkaukset jätettiin lähtökohtaisesti pois kuljetus-, ryhmä- ja verkkokauppapakkausten uudelleenkäyttötavoitteista. Myös tilaajan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyt tuotteiden kuljetus- ja myyntipakkaukset vapautettiin näistä vaatimuksista.

Pitkän aikavälin tavoitteiden suhteen parlamentin ja neuvoston kanta siirtyi maltillisemmalle linjalle, kun vuodelle 2040 ulottuvat uudelleenkäyttötavoitteet nähdään nyt ennemminkin pyrkimyksinä kuin sitoumuksina.

- On järkevää, että pitkälle sidotut uudelleenkäyttötavoitteet poistettiin. Metsäteollisuus ry on peräänkuuluttanut koko prosessin ajan, että uudelleenkäytön lisäämisen kokonaisympäristövaikutukset tulee tuntea tarkasti ennen liian kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista, Vuola painottaa.

Seuraavaksi Pakkaus- ja pakkausjäteasetus etenee Euroopan neuvoston viimeiseen hyväksyntään, jonka odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana, ellei jopa ennen tulevaa kesää. Hyväksynnän jälkeen asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä (arvio Q4 / 2024), jonka jälkeen se tulee voimaan 20 päivän kuluttua. Käytännössä asetus astuu voimaan tästä 18 kuukauden kuluttua (arvio Q3 / 2026).

- Asetus on yhä kunnianhimoinen ja sitä seuraava lainsäädäntö yksityiskohtineen on vielä osittain hämärän peitossa. Metsäteollisuus ry jatkaa työtään arvoketjun kanssa varmistaakseen, että kuitupohjaiset pakkaukset tulevat jatkossakin tunnistetuiksi ja tunnustetuiksi.

Lue täältä lisää asetuksen sisällöstä.