Metsäteollisuus ry oli tänäkin vuonna mukana SLUSH:in virallisessa sivutapahtumassa Y Sciencessa. Tapahtuman Forest & Environment osiossa kuultiin inspiroivat esitykset biopohjaisten innovaatioiden kaupallistamisesta sekä nanoselluloosan materiaalisovelluksista.

Luana Dessbesell ja Ilona Leppänen


SLUSH:n virallinen sivutapahtuma Y Science kokoaa yhteen tiedeyhteisön, yritysmaailman ja sijoittajien edustajia inspiroitumaan konkreettisiin toimiin tiedepohjaisten innovaatioiden edistämisessä. Tilaisuuden metsiin ja ympäristöön keskittyvässä osiossa kuultiin tänä vuonna kahden alansa huippututkijan, Luana Dessbesellin ja Ilona Leppäsen esitykset biopohjaisista tuoteinnovaatioista.

Innovaatiot eivät synny itsestään

Metsät tarjoavat mahdollisuuden innovaatioihin, jotka tuottavat ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja luovat uutta liiketoimintaa. Esimerkkejä puupohjaisista innovaatioista ovat mm. uudet tekstiilikuidut, ligniinipohjaiset biotuotteet tai sellusta tehdyt, muovia korvaavat biokomposiittituotteet.

Luana Dessbesell työskentelee Aalto yliopistossa kestävien biotuoteinnovaatioiden apulaisprofessorina, jossa hänen tutkimusalueenaan on biotuotetutkimuksen kaupallistaminen poikkitieteellisellä lähestymistavalla.

Dessbesell korosti esityksessään, että tutkimuspohjaisten innovaatioiden toteuttamiseen tarvitaan aikaa, sekä toimiva prosessi ja tuoteportfolio. Myös kestävän kehityksen näkökulma on tärkeä huomioida koko arvoketjun läpäisevässä tarkastelussa.

Korkeaa arvoa nanoselluloosasta

Ilona Leppänen työskentelee tutkijana VTT:llä. Hän ideoi ja kehittää keinoja, joilla nanoselluloosasta voidaan saada korkean lisäarvon tuotteita.

Leppänen kertoi esityksessään nanoselluloosasta: biopohjaisen alkuperänsä ja uusiutuvuuden lisäksi selluloosalla on useita muitakin erinomaisia ominaisuuksia, kuten bioyhteensopivuus, biohajoavuus, lujuus ja rakenne, jota on mahdollista muokata kemiallisesti. Nanoselluloosaa voidaankin hyödyntää esimerkiksi uusina elintarvikkeiden pakkausmateriaaleina tai poistamaan vedestä mikromuoveja.

Leppänen on palkittu työstään nanoselluloosan parissa niin kotimaisella kuin eurooppalaisellakin palkinnolla.

Tiede on vihreän kasvun ja uusien innovaatioiden perusta

Suomessa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista metsiin ja metsäbiotalouteen liittyvää tutkimustyötä. Metsäteollisuus ry haluaakin nostaa esille metsäteollisuuden innovaatioiden tärkeää merkitystä kestävän kehityksen mahdollistajina. Uusilla puupohjaisilla materiaali- ja tuoteratkaisuilla voidaan korvata fossiilisia tai muuten ympäristön kannalta kuormittavia tuotteita. Innovaatioihin panostamalla luomme uusiutuvaa ja kestävää tulevaisuutta.