Metsäteollisuudessa kehitetään jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja, joilla vastataan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ympäristön kuormittumiseen.


Näillä tuotteilla ja palveluilla korvataan enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita jo nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän.


Metsäteollisuuden innovaatiot ovatkin kestävämmän tulevaisuuden suunnannäyttäjiä.


Lataa päivitetty Menestystarinoita metsästä -esite täältä.