Enemmistö kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä harjoittaa TKI-toimintaa

77 %


Uusimman EU:n laajuisen nk. CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan suomalaisista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 77 prosenttia harjoitti innovaatiotoimintaa. Tämä on enemmän kuin kaikissa suomalaisissa yrityksissä keskimäärin (69 %).


Prosessi-innovaatiot yleisiä

82 %


CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan innovaatiotoimintaan harjoittavista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 82 % teki prosessi-innovaatioita. Tuoteinnovaatioiden osuus oli kuitenkin myös merkittävä, 62 %.  


Yritysten yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa

54 %


CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan suomalaisista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 54 % teki yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa vuonna 2020. Määrä kasvoi 16 % vuoteen 2018 verrattuna. Mekaanisen metsäteollisuuden yrityksistä yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa teki 17 %.


Mekaanisen metsäteollisuuden tutkimus- ja kehityspanostukset kasvoivat

18 milj. €


Uusimman CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan suomalaisten mekaanisen metsäteollisuuden yritysten omat ja tilatun tutkimus- ja kehitystoiminnanmenot olivat yhteensä 18 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kasvua vuoteen 2018 verrattuna oli 38 %.


Suomalaisyritykset ovat metsäteollisuuden patenteissa globaalia kärkeä

#1


Metsäteollisuusyritykset johtavat kansainvälisiä patentointitilastoja mikro- ja nanoselluun, jäteveden ja lietteen käsittelyyn sekä ligniinin talteenottoon liittyvissä teknologioissa. Patenttiaktiivisuus on kasvussa: vuosina 2006-2010 Suomesta tuli 102 nanoselluun kuuluvaa patenttijulkaisua, vuosina 2016-2020 puolestaan jo lähes 700.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on tuottavuus- ja talouskasvun keskeisimpiä ajureita pitkällä aikavälillä. Suomalainen metsäteollisuus luo uusiutuvaa, kestävää tulevaisuutta panostamalla tutkimukseen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä uraa uurtavien innovaatioiden kaupallistamiseen.