Enemmistö kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä harjoittaa TKI-toimintaa

64%


Uusimman EU:n laajuisen nk. CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan suomalaisista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 64 % harjoitti innovaatiotoimintaa. Tämä on enemmän kuin kaikissa suomalaisissa yrityksissä keskimäärin (62 %).


Prosessi-innovaatiot yleisiä

75%


CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan innovaatiotoimintaan harjoittavista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 75 % teki prosessi-innovaatioita. Tuoteinnovaatioiden osuus oli kuitenkin myös merkittävä, 46 %.  


Yritysten yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa

54%


CIS-kyselyn (Community Innovation Survey CIS) mukaan suomalaisista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 54 % teki yhteistyötä korkeakoulujen kanssa vuonna 2022.


Suomalaisyritykset ovat metsäteollisuuden patenteissa globaalia kärkeä

#1


Metsäteollisuusyritykset johtavat kansainvälisiä patentointitilastoja mikro- ja nanoselluun, jäteveden ja lietteen käsittelyyn sekä ligniinin talteenottoon liittyvissä teknologioissa. Patenttiaktiivisuus on kasvussa: vuosina 2006-2010 Suomesta tuli 102 nanoselluun kuuluvaa patenttijulkaisua, vuosina 2016-2020 puolestaan jo lähes 700.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on tuottavuus- ja talouskasvun keskeisimpiä ajureita pitkällä aikavälillä. Suomalainen metsäteollisuus luo uusiutuvaa, kestävää tulevaisuutta panostamalla tutkimukseen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä uraa uurtavien innovaatioiden kaupallistamiseen.