Suomalainen metsäteollisuus luo uusiutuvaa, kestävää tulevaisuutta panostamalla tutkimukseen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä uraa uurtavien innovaatioiden kaupallistamiseen.  

Innovaatio on uusi tai parannettu tuote tai liiketoimintaprosessi, joka eroaa merkittävästi aiemmista tuotteista tai prosesseista ja jonka yritys on tuonut markkinoille tai ottanut käyttöönsä. Työtä, jolla yritykset synnyttävät innovaatioita kutsutaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnaksi (TKI).

Enemmistö kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä harjoittaa TKI-toimintaa

60 %

Suomalaisista kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 60 prosenttia harjoitti innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan metsäteollisuudessa innovoidaan enemmän kuin muualla tehdasteollisuudessa, sillä muilla toimialoilla osuus jäi keskimäär34 prosenttiin.

Yksityiset panostukset TKI-toimintaan ovat kasvussa

320 milj. €

Metsäteollisuuden yritykset panostivat maailmanlaajuisesti yli 320 miljoona euroa uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantoprosessien kehittämiseen vuonna 2019. Lukuun sisältyy toiminnan suorat kustannukset, poistot toimintaan tarvittavista investoinneista, ulkoisen innovaatioyhteistyön rahoitus, markkinakokeilujen kustannukset ja prosessien kehittämiseen osoitetut panostukset. Metsäteollisuus ry:n teettämän jäsenkyselyn mukaan vuosittaisten investointien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan odotetaan tulevaisuudessa kasvavan entisestään.

‍Puolet suomalaisen metsäteollisuuden TKI-toiminnasta sijaitsee Suomessa

50 %

Metsäteollisuuden innovaatiotoiminnan yli 320 miljoonan euron TKI-investoinneista noin puolet käytettiin Suomessa vuonna 2019. Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn mukaan ratkaisevaa kotimaiselle innovaatiotoiminnalle on, että Suomesta löytyy maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä osaamista, yhteistyökumppaneita ja kilpailukykyisiä tuotantolaitoksia.

Suurin osa TKI-investoinneista käytetään uusiin tuotteisiin

55 %

Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn tulokset kertovat, että suomalainen metsäteollisuus käytti 55 prosenttia TKI-investoinneistaan uusien ja merkittävästi paranneltujen tuotteiden kehittämiseen vuonna 2019. Investoinneista 10 prosenttia käytettiin uusien palvelujen luomiseen. Loput 35 prosenttia kuluivat tehokkaampien tuotantoprosessien kehittämiseen.

Innovaatiotoiminta tuottaa myös tehokkaampia prosesseja

55 %

Tilastokeskuksen mukaan kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä 55 prosenttia toi markkinoille uusia tuoteinnovaatioita, eli tavara- tai palveluinnovaatioita vuosina 2016–2018. Yhtä suuri osuus yrityksistä otti myös käyttöönsä paranneltuja tai uusia tuotantomenetelmiä. Muilla tehdasteollisuuden aloilla luvut jäivät keskimäärin alhaisemmiksi.  

Tuote- ja palveluinnovaatiot kasvattavat puusta luotua arvonlisää

660 kpl

Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn mukaan metsäteollisuusyritykset ovat vuoden 2015 alun jälkeen tuoneet yli 660 uutta tuotetta ja palvelua markkinoille. Kansainvälisen metsäteollisuuden tuottamien hyödykkeiden globaalin markkina-arvon odotetaan konsulttiyhtiö Afryn raportin mukaan kasvavan 200 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Suomalainen metsäteollisuus pyrkii innovaatioillaan kaappaamaan mahdollisimman suuren osan tästä kasvusta. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan tuotteisiin käytetyn puun kuutiokohtaista arvonlisää pyritään samalla nostamaan 176 eurosta 225 euroon vuoteen 2035 mennessä.  

TKI-toiminta uudistaa liiketoimintaa

9 %

Vuoden 2015 alun jälkeen markkinoille tuotujen innovaatioiden synnyttämä osuus metsäteollisuusyritysten vuoden 2019 globaalista liikevaihdosta oli 9 prosenttia. Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselystä saatujen tulosten mukaan osuus kasvaa jatkuvasti ja saattaa saavuttaa 15 prosenttia jo vuonna 2025.  

Suomalaisyritykset kestävien materiaaliteknologioiden globaalia kärkeä

#1

Metsäteollisuusyritykset johtavat kansainvälisiä patentointitilastoja niin nanosellun kuin ligniininkin tuotantoon ja käyttöön liittyvissä teknologioissa. Vuosina 2014–2018 suomalaiset metsäteollisuusyritykset tekivät yhteensä 605 nanoselluun liittyvää ja 334 ligniiniin liittyvää patenttihakemusta. Parhaan viiden maan joukkoon suomalaiset yltävät puukuitupohjaisten tekstiiliteknologioiden ja esimerkiksi biopyrolyysiin liittyvän teknologian patentoinnissa.