Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää.
Uutinen
Vastuullisuussitoumusten väliraportti

Väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Lue

19.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Vastuullisuus keskiössä

Metsäteollisuudessa vastuullisuus on keskiössä koko ketjussa kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka.  

Metsäympäristön hoidolla turvataan vesistöjä, metsien arvokkaita elinympäristöjä ja metsien monimuotoista lajistoa. Tuotantolaitoksilla prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta. Myös päästöt ovat pienentyneet murto-osaan samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet.

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo monen vuosikymmenen ajan. Metsäteollisuuden omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen otettiin vahvasti mukaan vuonna 2018 uudistettuihin sitoumuksiin. Toimialalla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa.

Pitkäjänteistä vastuullisuustyötä
Artikkeli
Vastuullisuus ja sitoutuminen ohjaavat koko alaa

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja...

Lue

11.11.2020

Agenda 2030
Artikkeli
Agenda 2030 -tavoitteet

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen -tavoitteiden toimeenpanossa...

Lue

11.11.2020

Ajankohtaista
Uutinen
Metsäteollisuuden vastuullisuustyössä uusi askel

Metsäteollisuus ry:stä YK:n Global Compact -verkoston jäsen

Uutiset
Agenda 2030
Vastuullisuussitoumukset
Lue tiedote

15.8.2022

Lausunto
Ilmastolain muuttaminen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta

Lausunnot
No items found.
Lue

3.8.2022

Blogi
Tiet rapautuvat ja bitumi kallistuu - löytyykö puusta ratkaisu?
Tiet rapautuvat - löytyykö puusta ratkaisu?

Bitumille etsitään kuumeisesti korvaajia, yksi ratkaisu voisi olla puun sidosaine ligniini.

Blogit
Energiatehokkuus
Ilmansuojelu
Kiertotalous
Logistiikka
Luonto ja ympäristö
Lue blogi

18.7.2022

Blogi
Onko EU:lla malttia vähentää päästöjä?

EU:n ilmastopaketti voi pahimmillaan laittaa kapuloita rattaisiin niin jäsenvaltioiden kuin yritysten ilmastotavoitteille.

Blogit
Agenda 2030
Euroopan unioni
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Ilmasto
Lue blogi

12.7.2022

Uutinen
Komission ehdotus ennallistamis-asetukseksi kaipaa realismia

Metsäteollisuus ry pitää EU:n ennallistamisasetuksen mahdollisia kustannusvaikutuksia ja toimivallan siirtoa komissiolle huolestuttavana.

Uutiset
Euroopan unioni
Kauppapolitiikka
Luonto ja ympäristö
Talouspolitiikka
Ympäristöluvitus
Lue uutinen

22.6.2022

Lausunto
Kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuus

HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n

Lausunnot
No items found.
Lue

22.6.2022

Blogi
Metsä on ja pysyy Suomessa nieluna
Metsä on ja pysyy Suomessa nieluna

Metsien kasvun väheneminen on kuitenkin osaltaan johtanut siihen, että metsien nielu on pienentynyt ja siihen pitää reagoida.

Blogit
Hiilinielu
Ilmansuojelu
Ilmasto
Luonto ja ympäristö
Lue lisää

14.6.2022

Lausunto
Luonnonsuojelulain muutokset

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

31.5.2022