Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää.
Uutinen
Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään

Vastuullisuussitoumusten väliraportti kuvaa myönteistä kehitystä

Lue tiedote

23.11.2022

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Vastuullisuus keskiössä

Metsäteollisuudessa vastuullisuus on keskiössä koko ketjussa kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka.  

Metsäympäristön hoidolla turvataan vesistöjä, metsien arvokkaita elinympäristöjä ja metsien monimuotoista lajistoa. Tuotantolaitoksilla prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta. Myös päästöt ovat pienentyneet murto-osaan samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet.

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo monen vuosikymmenen ajan. Metsäteollisuuden omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen otettiin vahvasti mukaan vuonna 2018 uudistettuihin sitoumuksiin. Toimialalla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa.

Pitkäjänteistä vastuullisuustyötä
Artikkeli
Vastuullisuus ja sitoutuminen ohjaavat koko alaa

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja...

Lue

11.11.2020

Agenda 2030
Artikkeli
Agenda 2030 -tavoitteet

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen -tavoitteiden toimeenpanossa...

Lue

11.11.2020

Ajankohtaista
Blogi
Metsiin lisätään monimuotoisuutta monipuolisin keinoin

Vastuullisuussitoumusten väliraportissa avataan konkreettisia keinoja, joilla monimuotoisuutta turvataan talousmetsissä.

Blogit
Vastuullisuussitoumukset
Monimuotoisuus
Lue blogi

27.3.2023

Blogi
Kuluttajien vihreästä harhautuksesta vihreään johdatukseen

EU haluaa tuoda tuotteiden ympäristöväittämien villiin kenttään selkeyttä sekä suitsia viherpesua ja kuluttajien harhaanjohtamista.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Lue blogi

22.3.2023

Blogi
Hiilinielujen vahvistamiseksi ei tarvitse odotella metsäpolitiikan muutosta
Metsäpolitiikan muutosta ei tarvitse odotella

Metsien kasvua vahvistava ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito pitää nielut kunnossa.

Blogit
Hiilinielu
Ilmasto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Metsäsertifiointi
Lue blogi

21.3.2023

Uutinen
Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta: mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena
Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta

Mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena

Uutiset
Monimuotoisuus
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Metsäsertifiointi
Lue uutinen

28.2.2023

Lausunto
Biopohjaiset, biohajoavat ja kompostoituvat muovit

Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

20.2.2023

Lausunto
Pakkausjäteasetus

Lausunto pakkaus- ja pakkausjäteasetusta koskevasta U-kirjeestä

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

20.2.2023

Blogi
Hyvästä paremmaksi - monimuotoisuutta tositarkoituksella
Hyvästä paremmaksi - monimuotoisuutta tositarkoituksella

Metsäalan toimijoille on tässä ajassa ominaista halu ymmärtää vahvemmin oman toiminnan luontovaikutuksia kirjoittaa Matti Maajärvi.

Blogit
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Luonto ja ympäristö
Luonto
Lue blogi

15.2.2023

Blogi
Sertifiointi on keskeinen osa kestävää metsätaloutta
Sertifiointi on keskeinen osa kestävää metsätaloutta

Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus ja muut ympäristöarvot huomioidaan metsätaloudessa yli lain vaatimusten.

Blogit
Luonto ja ympäristö
Luonto
Metsäsertifiointi
Monimuotoisuus
Metsien hoito ja käyttö
Lue blogi

10.2.2023