Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää.
Uutinen
Vastuullisuussitoumusten väliraportti

Väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Lue

19.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Vastuullisuus keskiössä

Metsäteollisuudessa vastuullisuus on keskiössä koko ketjussa kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka.  

Metsäympäristön hoidolla turvataan vesistöjä, metsien arvokkaita elinympäristöjä ja metsien monimuotoista lajistoa. Tuotantolaitoksilla prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta. Myös päästöt ovat pienentyneet murto-osaan samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet.

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo monen vuosikymmenen ajan. Metsäteollisuuden omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen otettiin vahvasti mukaan vuonna 2018 uudistettuihin sitoumuksiin. Toimialalla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa.

Pitkäjänteistä vastuullisuustyötä
Artikkeli
Vastuullisuus ja sitoutuminen ohjaavat koko alaa

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja...

Lue

11.11.2020

Agenda 2030
Artikkeli
Agenda 2030 -tavoitteet

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen -tavoitteiden toimeenpanossa...

Lue

11.11.2020

Ajankohtaista
Uutinen
Puuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella
Laaja monimuotoisuustyön tutkimus liikkeelle

Metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä tutkitaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Uutiset
Luonto ja ympäristö
Metsäsertifiointi
Agenda 2030
Hiilinielu
Metsien hoito ja käyttö
Lue uutinen

1.11.2022

Lausunto
Ympäristövahinkorahaston perustaminen

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

21.10.2022

Lausunto
Kasvinterveyslaki

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

18.10.2022

Lausunto
Luonnonsuojelulakien muuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

4.10.2022

Lausunto
Jätelaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

4.10.2022

Lausunto
Jäteverolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

3.10.2022

Blogi
Kvintiljardien väittämien maa
Kvintiljardien väittämien maa

Metsäkeskustelu menee joskus tunteisiin, mutta hyvä olisi väitellä faktapohjaisesti.

Blogit
Ilmansuojelu
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Lue blogi

23.9.2022

Blogi
Puuntuotanto ja monimuotoinen luonto mahtuvat samaan metsään
Puuntuotanto ja monimuotoinen luonto mahtuvat samaan metsään

Metsäluonnon monimuotoisuus luo perustan metsien kasvulle ja on siten metsien talouskäytön edellytys.

Blogit
Hiilinielu
Ilmasto
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsäsertifiointi
Lue blogi

22.9.2022