Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää.
Uutinen
Vastuullisuussitoumusten väliraportti

Väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Vastuullisuus keskiössä

Metsäteollisuudessa vastuullisuus on keskiössä koko ketjussa kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka.  

Metsäympäristön hoidolla turvataan vesistöjä, metsien arvokkaita elinympäristöjä ja metsien monimuotoista lajistoa. Tuotantolaitoksilla prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta. Myös päästöt ovat pienentyneet murto-osaan samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet.

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo monen vuosikymmenen ajan. Metsäteollisuuden omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen otettiin vahvasti mukaan vuonna 2018 uudistettuihin sitoumuksiin. Toimialalla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa.

Ajankohtaista
Artikkeli
Ilmapäästöjä vähennetty tehokkaasti
Ilmapäästöjä vähennetty tehokkaasti

Metsäteollisuuden hiukkas-, rikki- ja typenoksidien päästöt ilmaan ovat alle 10 prosenttia Suomen päästöistä.

Artikkelit
Ilmansuojelu
Ympäristöluvitus
Artikkeli
Legionellaa esiintyy biologisilla jätevedenpuhdistamoilla
Legionellaa esiintyy biologisilla jätevedenpuhdistamoilla

Legionella on bakteeri, joka on yleinen kaikkialla elinympäristössämme.

Artikkelit
Vesi
Artikkeli
Metsäteollisuus toimii resurssitehokkaasti

Metsäteollisuus hyödyntää luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi, minimoi tuotantonsa ympäristökuormitusta sekä kierrättää tehokkaasti.

Artikkelit
Kiertotalous
Artikkeli
Metsäteollisuus toteuttaa biopohjaista kiertotaloutta

Metsäteollisuus on toiminut kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jo pitkään.

Artikkelit
Kiertotalous
Artikkeli
Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine
Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine.

Artikkelit
Kiertotalous
Uutinen
Metsäteollisuus käynnistää lehtojen hoidon toimintaohjelman
Metsäteollisuus käynnistää lehtojen hoidon toimintaohjelman

Ohjelman tarkoituksena on tuoda esille talousmetsälehtojen ja niiden hoidon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle.

Uutiset
Luonto
Luonto ja ympäristö
Metsien hoito ja käyttö
Artikkeli
Suomalainen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän
Suomen metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta.

Artikkelit
Puunhankinta
Metsäsertifiointi
Kansainvälinen kauppa
Julkaisu
Vastuullisia valintoja kohti 2025
Vastuullisia valintoja kohti 2025

Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti

Julkaisut
Agenda 2030
Vastuullisuussitoumukset