Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsäteollisuus on vastuullinen ratkaisujen ja hyvinvoinnin tarjoaja

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää.
Uutinen
Vastuullisuussitoumusten väliraportti

Väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Lue

19.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Vastuullisuus keskiössä

Metsäteollisuudessa vastuullisuus on keskiössä koko ketjussa kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka.  

Metsäympäristön hoidolla turvataan vesistöjä, metsien arvokkaita elinympäristöjä ja metsien monimuotoista lajistoa. Tuotantolaitoksilla prosesseja on kehitetty siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta. Myös päästöt ovat pienentyneet murto-osaan samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet.

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo monen vuosikymmenen ajan. Metsäteollisuuden omaehtoiset vastuullisuussitoumukset ohjaavat alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen otettiin vahvasti mukaan vuonna 2018 uudistettuihin sitoumuksiin. Toimialalla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa.

Pitkäjänteistä vastuullisuustyötä
Artikkeli
Vastuullisuus ja sitoutuminen ohjaavat koko alaa

Metsä antaa meille ihmisille hyvinvointia monin eri tavoin ja mahdollisuuden tehdä viisaita, vastuullisia valintoja...

Lue

11.11.2020

Agenda 2030
Artikkeli
Agenda 2030 -tavoitteet

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen -tavoitteiden toimeenpanossa...

Lue

11.11.2020

Ajankohtaista
Lausunto
EU:n maaperästrategia

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n maaperästrategiasta

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

31.3.2022

Lausunto
Ilmastolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Lausunnot
Lausunnot
Ilmasto
Lue

29.3.2022

Lausunto
Päästökauppalaki

Lausunto HE luonnoksesta päästökauppalain 56 a ja b § väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot
Luonto
Luonto ja ympäristö
Lue

22.3.2022

Lausunto
EU-metsäkatoasetus

Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan parlamentille ja neuvostolle metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien

Lausunnot
Euroopan unioni
Luonto
Metsien hoito ja käyttö
Lue

23.2.2022

Lausunto
Valtioneuvoston selvitys:

Komission tiedonanto hiilen kestävistä kiertokuluista

Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Ilmansuojelu
Ilmasto
Lue

21.2.2022

Uutinen
PEFC-metsäsertifioinnin päivitys näkyy arjen metsätaloudessa

PEFC-sertifioitujen metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on tulossa monia uudistuksia.

Uutiset
Metsien hoito ja käyttö
Monimuotoisuus
Puunhankinta
Lue tiedote

17.2.2022

Lausunto
Ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Lausunnot
Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Vesi
Lue

17.2.2022

Lausunto
Jätelain ja merenkulun ympäristösuojelulain muuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain (ja merenkulun ympäristönsuojelulain) muuttamisesta

Lausunnot
Lausunnot
Luonto ja ympäristö
Lue

16.2.2022