Kuvateksti: Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset edesauttavat Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista monella tapaa.

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli vuonna 2015 hyväksyttyjen YK:n kestävän kehityksen -tavoitteiden (Agenda 2030, Sustainable Development Goals, SDG) toimeenpanossa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet otettiin huomioon metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten päivityksessä vuonna 2018. Myös Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat uudistaneet omia vastuullisuustavoitteitaan tavoitteiden pohjalta ja määritelleet tavoitteet, jotka ovat heidän liiketoiminnalleen merkittävimpiä. Metsäteollisuusyrityksillä on ollut aktiivinen rooli sekä Suomen Global Compact -verkoston perustamisessa että kansainvälisessä Global Compact -työssä.

Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa on tärkeässä asemassa kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Metsäteollisuus osallistuu aktiivisesti Agenda 2030 -toimeenpanoon Suomessa, muun muassa osana Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa ja kansallista kestävän kehityksen seurantaverkostoa. Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset on myös liitetty kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.