Massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutetut päästövähenemät 2023 verrattuna vuoteen 1992.