Massa- ja paperiteollisuuden päästöt ilmaan ovat vähentyneet huomattavasti vuodesta 1992.