Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61

Toimiva logistiikka on kilpailukyvyn edellytys

Logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus ovat metsäteollisuudelle keskeisiä kilpailukykytekijöitä. Toimialan kuljetusmatkat ovat pitkiä, ja logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta noin kaksinkertainen verrattuna kilpailijamaihin Keski-Euroopassa.

Metsäteollisuuden kuljetukset Suomen sisällä ovat noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 75-80 % on tiekuljetuksia ja loput pääosin rautatiekuljetuksia. Toimialan tuotannosta vientiin menee yli 70 %, ja merikuljetusten osuus viennistä on yli 90 %. Kuljetusketjun alkupäässä iso osa kuljetuksista on alemmalla tiestöllä mukaan lukien yksityis- ja metsätiet, ja raakapuuta kulkee paljon myös vähäliikenteisillä radoilla.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Lausunto
Liikennejärjestelmä-, maantie- ja ratalain muuttaminen

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Lausunnot
Lausunnot
Blogi
Logistinen kilpailukyky edellyttää yhteistyötä

Suomen logistinen kilpailukyky rakentuu toimivien liikenneyhteyksien varaan. Vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa tarvitaan lisää.

Blogit
Logistiikka
Puunhankinta
Kilpailukyky
Lausunto
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021-2023

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2023 - suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Lausunnot
Lausunnot
Lausunto
Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos Valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä

Lausunnot
Lausunnot
Artikkeli
Logistiikan kilpailukyvystä on pidettävä huolta

Logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus ovat metsäteollisuudelle keskeisiä kilpailukykytekijöitä.

Artikkelit
Logistiikka
Kilpailukyky
Artikkeli
Toimiva logistiikka on ilmastoteko

Väylien kunnossapito tulee nähdä ympäristötekona.

Artikkelit
Logistiikka
Uutinen
Fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti

Elinkeinoelämän kilpailukyky jää sivurooliin fossiilittoman liikenteen työryhmän raportissa

Uutiset
Logistiikka
Kilpailukyky
Artikkeli
Sujuva idän liikenne edellyttää rajayhteistyötä ja kattavaa rajanylitysverkostoa
Sujuva idän liikenne vaatii kattavaa rajanylitysverkostoa

Rajanylityspaikkojen kehittäminen koko Venäjän rajan alueella tukee ja edistää metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia. Tilapäis...

Artikkelit
Puunhankinta
Logistiikka
Kansainvälinen kauppa