Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61

Toimiva logistiikka on kilpailukyvyn edellytys

Logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus ovat metsäteollisuudelle keskeisiä kilpailukykytekijöitä. Toimialan kuljetusmatkat ovat pitkiä, ja logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta noin kaksinkertainen verrattuna kilpailijamaihin Keski-Euroopassa.

Metsäteollisuuden kuljetukset Suomen sisällä ovat noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 75-80 % on tiekuljetuksia ja loput pääosin rautatiekuljetuksia. Toimialan tuotannosta vientiin menee yli 70 %, ja merikuljetusten osuus viennistä on yli 90 %. Kuljetusketjun alkupäässä iso osa kuljetuksista on alemmalla tiestöllä mukaan lukien yksityis- ja metsätiet, ja raakapuuta kulkee paljon myös vähäliikenteisillä radoilla.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Lausunto
Tieliikenteen päästökaupan arviointi

Kirjallinen kuuleminen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista

Lausunnot
Lausunnot
Lausunto
Logistiikan perustutkinnon perusteet

Lausunto logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunnot
Lausunnot
Uutinen
EU:n merenkulun päästökaupassa tarvitaan selkeitä ratkaisuja

Keskuskauppakamari ja Metsäteollisuus: Suomen kilpailukyky tarvitsee selkeitä ratkaisuja EU:n merenkulun päästökaupassa

Uutiset
Logistiikka
Euroopan unioni
Lausunto
Väylämaksulain muuttaminen

Luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Lausunnot
Logistiikka
Lausunto
Kuljetusten ylikuormien tilaajavastuu

Luonnos HE laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta

Lausunnot
Lausunnot
Lausunto
Liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032

VN selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Lausunnot
Lausunnot
Uutinen
Liikenteen verouudistus

Liikenteen verouudistus tuomassa yli 500 miljoonan euron lisäkustannukset tavaraliikenteelle.

Uutiset
Logistiikka
Lausunto
Liikennejärjestelmä-, maantie- ja ratalain muuttaminen

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Lausunnot
Lausunnot