Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Logistiikka
Logistiikan merkitys metsäteollisuuden kilpailukyvylle on suuri. Logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus ovat metsäteollisuudelle keskeisiä kilpailukykytekijöitä.
Artikkeli
Logistiikan kilpailukyvystä on pidettävä huolta

Logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus ovat metsäteollisuudelle keskeisiä kilpailukykytekijöitä.

Lue

30.11.2020

Artikkeli
Toimiva logistiikka on ilmastoteko

Väylien kunnossapito tulee nähdä ympäristötekona.

Lue

30.11.2020

Toimiva logistiikka on kilpailukyvyn edellytys

Logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus ovat metsäteollisuudelle keskeisiä kilpailukykytekijöitä.

Metsäteollisuuden kuljetukset Suomen sisällä ovat noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 75-80 % on tiekuljetuksia ja loput pääosin rautatiekuljetuksia. Toimialan tuotannosta vientiin menee yli 70 %, ja merikuljetusten osuus viennistä on yli 90 %. Kuljetusketjun alkupäässä iso osa kuljetuksista on alemmalla tiestöllä mukaan lukien yksityis- ja metsätiet, ja raakapuuta kulkee paljon myös vähäliikenteisillä radoilla.

Auts! Julkaisuja ei vielä ole
Ajankohtaista
Uutinen
Vähäliikenteiset tiet on pidettävä kunnossa

Väylärahoja tulisi keskittää erityisesti olemassa olevan tieverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen.‍

Uutiset
Logistiikka
Lue uutinen

18.9.2023

Lausunto
Metsäteollisuus ry:n lausunto Rautatiesääntelyelimelle

Metsäteollisuus ry:n vastaukset rautateiden tavaraliikennepalvelun käyttäjien edustajien kuulemiseen 2023

Lausunnot
Logistiikka
Lue

15.9.2023

Uutinen
Rajat voitava ylittää molemmin puolin hyväksytyillä mitoilla

Elinkeinoelämä esittää ratkaisua Suomen ja Ruotsin välisen tavaraliikenteen tehokkuuden turvaamiseksi.

Uutiset
Logistiikka
Lue tiedote

12.9.2023

Lausunto
Liikennepolttoaineiden energiasisältöveron alentaminen

Metsäteollisuus ry tukee esitystä liikennepolttoaineiden energiasisältöveron alentamiseksi

Lausunnot
Logistiikka
Lue

11.9.2023

Lausunto
raideliikennelaki ja liikenteen palveluista annettu laki

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Lausunnot
Logistiikka
Lue

28.8.2023

Uutinen
Jäänmurtajahankin-noista päätettävä alkavalla vaalikaudella

Suomen vanhenevaa jäänmurtokalustoa on uusittava vähäpäästöisemmillä ja nykyaikaisten rahtialusten tarpeisiin vastaavilla jäänmurtajilla.

Uutiset
Logistiikka
Lue tiedote

22.3.2023

Blogi
Jäänmurtajahankinnat ovat vastuullista teollisuuspolitikkaa

Toimivat väylät parantavat huolto- ja toimitusvarmuutta sekä lisäävät koko Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä.

Blogit
Logistiikka
Lue blogi

20.3.2023

Tilasto
Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta

Viennin osuus tuotannosta vaihtelee tuoteryhmittäin 51 ja 98 prosentin välillä.

Tilastot
Tuotanto
Kansainvälinen kauppa