Muodin markkina on maailman toiseksi suurin kuluttajatuoteryhmä. Tässä miljardibisneksessä uusio- ja puupohjaisissa kuiduissa sekä vastuullisissa tekstiileissä on Suomella kilpailukykyä. Aihe puhututti Metsäteollisuus ry:n, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Suomen Kiertovoima, KIVO ry:n yhteisessä EU-vaalipaneelissa Pikku-Finlandiassa torstaina 16.5.

Kiertotaloudesta ammentavalla tekstiiliteollisuudella ja uutta lisäarvoa luovalla metsäteollisuudella voidaan rakentaa myös elinvoimaista ja kilpailukykyistä Eurooppaa. Se vaatii kotimaisten innovaatioiden lisäksi suotuisaa sääntelyä sekä Suomessa että EU:lta.

Uuden ajan suomalaisen tekstiiliteollisuuden toimintaympäristöä parantavasta sääntelystä keskustelivat paneelissa europarlamentaarikot Henna Virkkunen (Kokoomus) ja Ville Niinistö (Vihreät) sekä kansanedustajat Piritta Rantanen (SDP), Mika Lintilä (Keskusta) ja Vilhelm Junnila (Perussuomalaiset). Lisäksi tilaisuudessa kuultiin keynote puheenvuorot Metsä Spring'n toimitusjohtaja Niklas von Weymarnlta sekä Reima Oy:n hallituksen puheenjohtaja Elina Björklundilta.

Paneelissa käytiin vilkasta keskustelua sääntelyn roolista sekä kilpailukykyisen ja houkuttelevan toiminta- ja investointiympäristön tärkeydestä. Panelisteja yhdisti usko suomalaisista metsistä valmistettavien tuotteiden valoisaan tulevaisuuteen. Lisäksi kaikki jakoivat yhteisen toiveen tuotteiden arvonlisän noususta.

 

 

Tulevaisuuden tekstiili-innovaatiot voivat kasvaa uudeksi liiketoiminnaksi Suomesta käsin

 

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat jo nyt puupohjaisten tekstiilien kehityksen kansainvälisessä eturintamassa. Sekä ensikuidusta valmistettuja tekstiilikuituja että tekstiilien parempaa kierrätystä tarvitaan, ja molemmat voivat olla voimavara sekä EU:lle että Suomelle.

Puupohjaisten tekstiilikuitujen laajamittainen valmistus Suomessa voisi katalysoida kehittyneemmän tekstiiliekosysteemin muodostumisen Suomeen ja Pohjoismaihin. Tähän liittyen Niklas von Weymarn korosti tilaisuuden alustuspuheenvuorossaan, että bulkkituotteet, kuten tekstiilikuitu, ovat hyviä asioita, mutta meidän tulisi haastaa itseämme sen suhteen, miten bulkin päälle ja sen ympärille voisi kehittää muuta lisäarvoa.

Elina Björklund katsoi, että tuotteen arvoa on mahdollista kasvattaa merkittävästi yhdistämällä vastuullinen materiaalituotanto digitalisaation ja kiertotalouden palveluliiketoimintamalleihin.

EU-lainsäädännön tulee tukea vihreää kasvua ja Suomen teollisuuspoliittista kilpailukykyä

Metsäteollisuuden näkökulmasta EU:n lainsäädännön on jatkossa tuettava vahvemmin yritysten edellytyksiä tarttua markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin vihreän kasvun synnyttämiseksi. Biopohjaiset ja uusiutuvat puupohjaiset tuotteet, kuten tekstiilikuidut, vähentäisivät myös EU:n riippuvuutta fossiilitaloudesta.

- Kansainvälinen kilpailu vihreistä korkean arvonlisän teollisista investoinneista vaatii Suomelta uutta teollisuuspoliittista otetta. Kaikkialla maailmalla ja EU:n sisälläkin ollaan näistä investoinneista kiinnostuneita. Poliittisten päätösten tulee jatkossa entistä vahvemmin edistää teollisuudelle tärkeiden tuotannontekijöiden kustannuskilpailukykyä ja pitkän aikavälin kasvukilpailukykyä. Suomen houkuttelevuutta investointikohteena tulee vaalia, muistutti Metsäteollisuuden johtaja Maarit Lindström päätöspuheenvuorossaan.

Kuva paneelista: Jetro Stavén.