Tänään EU:n jäsenmaiden ympäristöneuvoston hyväksymän ennallistamisasetuksen vaikutukset ovat Suomelle merkittävät. Asetus tarkoittaa laaja-alaista metsien ja soiden ennallistamista. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen eri keinoin on metsäteollisuudelle tärkeää. Asetuksen kansallisessa toimeenpanossa on huomioitava luonnon monimuotoisuuden ja sopeutumiskyvyn parantamisen ohella myös metsäteollisuuden puun saatavuus ja kilpailukyky.

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden nyt hyväksymässä asetuksessa säädetään muun muassa EU-tasoisista ja jäsenvaltiokohtaisista luontotyyppejä ja elinympäristöjä koskevista ennallistamistavoitteista, luontotyyppien palauttamisvelvoitteesta sekä metsäekosysteemien tilan parantamisesta. Asetus astuu voimaan heinä-elokuussa, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa valmistella kansalliset ennallistamissuunnitelmat.

Kansalliset ennallistamissuunnitelmat ovat asetuksen keskeinen toimeenpanon väline. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että teollisuus osallistetaan tiiviisti asetuksen toimeenpanoon ja ennallistamissuunnitelman laadintaan.

- Hyvinvoivat metsät ovat metsäteollisuuden toiminnan perusta. Teemme paljon käytännön työtä metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi, joten meillä on paljon annettavaa asetuksen toimeenpanoon, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

- Ennallistamista ja toimien kohdentamista on tarkasteltava myös metsien kasvun ja puun saatavuuden näkökulmasta. Suomen on hyödynnettävä asetuksen mahdollistamat joustot, kuten ennallistamisen kohdentaminen Natura 2000 -alueille, hän jatkaa.

Monimuotoisuustiekartasta apua arjen työhön

Viime syksynä julkaistu puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta antaa paljon työkaluja ennallistamistoimiin, kuten lehtojen tilan parantamiseen sekä laho- ja säästöpuumäärien lisäämiseen. Lisäksi tiekartta ohjaa puulajisuhteiden monipuolistamiseen.

- Tutkimukset osoittavat, että luontotyyppien tilan parantamista voidaan tehdä osana metsien talouskäyttöä, eikä ennallistamista tule tulkita pelkästään suojeluksi ja käytön ulkopuolelle jättämiseksi, Niemi muistuttaa.

Tutustu puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekarttaan täällä.