Metsäteollisuuden keskeisten tuoteryhmien tuotanto kehittyi kaksijakoisesti vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Paperia tuotettiin Suomessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,78 miljoonaa tonnia. Tuotantomäärä kasvoi 18,2 prosenttia verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon. Kartongin tuotantomäärät kasvoivat 4,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kartonkia tuotettiin yhteensä 0,93 miljoonaa tonnia.

Sellun ja sahatavaran tuotantomäärät puolestaan laskivat edellisvuoteen verrattuna. Sellua tuotettiin Suomessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,74 miljoonaa tonnia, mikä oli 9,1 prosenttia vähemmän verrattuna vuodentakaiseen. Sahatavaraa tuotettiin 2,55 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli puolestaan 10,8 prosenttia vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla metsäteollisuuden tuotantoa koettelivat osaltaan maaliskuussa alkaneet poliittiset lakot. Lakon aiheuttamien logistiikkaongelmien takia tuotantoa jouduttiin osin keskeyttämään Suomessa sijaitsevilla tehtailla.