Maailmanlaajuiset muutokset tukevat metsäteollisuuden tuotteiden vahvaa kysyntää. Suomen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää, että sekä EU:ssa että kotimaassa tehdään metsäteollisuuden kilpailukykyä ja metsien aktiivista käyttöä edistäviä päätöksiä.


Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-toukokuussa puuta yksityismetsistä 15,8 miljoonaa kuutiota. Määrä on 9 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on 18 prosenttia suurempi.


Tammi-toukokuussa kuitupuun ostomäärä oli 7,7 ja tukkien ostomäärä 7,2 miljoonaa kuutiota. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna niin kuitupuun kuin tukkien ostomäärä väheni noin 10 prosenttia.


Raakapuukustannusten nousu jatkui


Korkeat raaka-ainekustannukset heikentävät suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Kantohinnat olivat toukokuussa korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna havutukkien kantohinnat olivat 5 prosenttia ja koivutukin 14 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kuitupuiden kantohinnat olivat 11–13 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden toukokuussa.


Toukokuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 79 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa alueittain ja hakkuutavoittain 37 ja 83 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 82 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 45 ja 84 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli puolestaan 67 euroa kuutiolta 38 ja 73 euron hintavaihteluvälillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 31–33 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 22 ja 36 euron välillä.


Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.


Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää hyvää kilpailukykyä


Maailmanlaajuiset trendit tukevat metsäteollisuuden tuotteiden markkinoita. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet vastata tähän kysyntään. Siihen vaaditaan kuitenkin kilpailukykyinen ja ennakoitava toimintaympäristö, johon vaikuttavat sekä EU:ssa että kansallisesti tehdyt päätökset.


– Lainsäädäntövalmisteluissa on korostettava aktiivisen ja oikea-aikaisen metsien hoidon merkitystä sekä puupohjaisten tuotteiden luomia ratkaisuja irrottauduttaessa fossiilitaloudesta. Raaka-aineen riittävyydestä huolehtiminen turvaa parhaiten myös metsänomistajien omaisuuden arvon pitkällä aikavälillä, muistuttaa metsäjohtaja Karoliina Niemi.


Lue lisää: Puukauppatilastot