Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuuskiertue huipentui tänään Joensuussa järjestettyyn päätösseminaariin. Kuudella paikkakunnalla vierailleen kiertueen tarkoitus oli jakaa tietoa monimuotoisuuden merkityksestä ja keinoista sen vahvistamiseksi sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Puuta jalostava teollisuus julkaisi syksyllä 2023 monimuotoisuustiekartan, joka auttaa ymmärtämään metsätalouden ja monimuotoisuustoimien vaikutuksia metsäluontoon. Osana tiekartan jalkautusta Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry järjestivät kuusi tilaisuutta ympäri Suomen.

Oulussa, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Joensuussa käynyt kiertue keräsi jokaisella paikkakunnalla salintäydeltä alan asiantuntijoita keskustelemaan ja kuuntelemaan, mitä monimuotoisuustiekartta tuo pöytään metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Kaikissa tilaisuuksissa kuultiin niin politiikan, tutkimuksen kuin teollisuuden näkökulmia luonnon monimuotoisuudesta.

- Monimuotoisuustiekartta ja sitä seurannut kiertue on puuta jalostavan teollisuuden vahva tahdonilmaisu huolehtia suomalaisesta metsäluonnosta osana metsien talouskäyttöä sekä osallistua osaltaan kansainvälisten ja kansallisten monimuotoisuustavoitteiden toteuttamiseen. On ollut ilo huomata, että tiekartassa esitetty kutsu vuoropuheluun niin metsänomistajille, eri sektoreille, poliittisille päättäjille ja kansalaisjärjestöille on ottanut tuulta alleen, arvioi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Metsäluonnon tilassa positiivista kehitystä

Monimuotoisuustiekartan tutkimukset osoittavat, että metsiemme monimuotoisuuden tila on monilla keskeisillä mittareilla parantunut ja positiivinen suunta jatkuu. Tiekartta kannustaakin monimuotoisuustoimien yhä laajempaan toteuttamiseen sekä korostaa mittaamisen ja tiedon välityksen tärkeyttä.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuva tiekartta tarjoaa katsauksen metsäluonnon tilasta ja metsäalan pitkäaikaisen monimuotoisuustyön tähänastisista vaikutuksista sekä mallintaa metsäluonnon kehitystä tulevaisuudessa.

- Luontoa vahvistavat toimet ovat olennainen osa metsätaloutta. Tiekartan avulla ymmärrämme entistä paremmin näiden toimien vaikutuksia. Tutkimus osoittaa, että monimuotoisuuden tila on monelta osin parantunut ja suunta on positiivinen myös tulevaisuudessa. Tämä kaikki kannustaa metsäsektoria entisestäänkin vahvistamaan monimuotoisuustyötä, Niemi jatkaa.

Tutut toimet tehoavat

Suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden perustan luovat jatkossakin luontaiset puulajimme. Tiekartassa nostetaan esille tutut toimet, joilla on tutkitusti merkittäviä monimuotoisuusvaikutuksia:

  • Lehtipuiden ja sekapuustoisuuden lisääminen monipuolistaa metsälajistoa ja auttaa metsiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.
  • Lahopuun määrän ja laadun lisäämisestä hyötyvät tuhannet lahopuusta riippuvaiset lajit.
  • Arvokkaat elinympäristöt ovat monimuotoisuuskeskittymiä, joiden turvaaminen ylläpitää niiden monipuolista lajistoa.
  • Lehtojen ja paahde- sekä paloelinympäristöjen hoitamisessa on valtava potentiaali, sillä niissä elää yli puolet uhanalaisista ja silmälläpidettävistä metsälajeista Suomessa.

- Metsäsektori tuottaa ilmastohyötyjä ja lukuisia ihmisten arkeen kuuluvia tuotteita globaaleille markkinoille. Puun saatavuus tuleekin turvata yhdessä monimuotoisuuden kanssa. Monimuotoisuuden edistäminen ja metsien käyttö voidaan yhteensovittaa, kiteyttää Sahateollisuus ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen.

Lue lisää tiekartasta ja metsien monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä täällä.