Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry ovat yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Metsäteho Oy:n ja Tapio Palvelut Oy:n kanssa aloittaneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä lyhyellä sekä pitkällä aikajänteellä. Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään toimialan monimuotoisuustiekartassa.


Puuta jalostava teollisuus tunnistaa vastuunsa merkittävänä maankäyttäjänä ja on jo neljännesvuosisadan ajan työskennellyt luontokadon ehkäisemiseksi yhdessä metsänomistajien kanssa. Nyt meneillään olevan hankkeen tavoitteena on todentaa monimuotoisuustyön vaikutuksia tiedepohjaisesti sekä mallintaa metsien biodiversiteetin kehittymistä tulevaisuudessa. Kehitystä arvioidaan sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, aina vuoteen 2100 asti.


Kesällä 2023 valmistuvasta hankkeesta julkistetaan matkan varrella useita osatuloksia. Samalla työhön osallistetaan sidosryhmiä.


Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen akatemian rahoittaman Unite-lippulaivan kanssa Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston toimesta. Luke arvioi monimuotoisuuden nykytilaa ja mallintaa tulevaisuuden kehityspolkuja. Itä-Suomen yliopisto puolestaan selvittää yhteistyössä Metsätehon kanssa luonnon monimuotoisuuden mittausteknologioiden kehitystarpeita.


Tutkimushankkeeseen, monimuotoisuustyöhön ja -tiekarttatyöhön liittyviä aineistoja:


Puuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella (uutinen 1.11.2022)

Tutkimuksen julkistustilaisuuden materiaali (PDF-esitys 1.11.2022)

Metsäteollisuus kehittää paahderinteiden hoitoa (uutinen 9.11.2022)

Paahtavampaa kuin Kurosen iltanuotiolla (blogi 22.11.2022)

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä (uutinen 28.11.2022)