Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan tutkimukset osoittavat, että metsiemme monimuotoisuuden tila on monilla keskeisillä mittareilla parantunut ja positiivinen suunta jatkuu. Tuore tiekartta kannustaa monimuotoisuustoimien yhä laajempaan toteuttamiseen sekä korostaa mittaamisen ja tiedon välityksen tärkeyttä.


Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n monimuotoisuustiekartta on puuta jalostavan yhteisön tieteelliseen tutkimukseen perustuva selvitys metsäluonnon tilasta, metsäalan pitkäaikaisen monimuotoisuustyön tähänastisista vaikutuksista sekä mallinnus metsäluonnon kehityksestä tulevaisuudessa. Se on myös yhteinen sitoumus edistää esiin nostettuja kehityskulkuja.

Monimuotoisuustiekarttahankkeessa kumppaneina toimivat Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Metsäteho Oy, Paikkatietokeskus ja Tapio Palvelut Oy.

Hankkeen ovat rahoittaneet Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiö sekä Puumiesten ammattikasvatussäätiö.


Tutkimushankkeeseen, monimuotoisuustyöhön ja -tiekarttatyöhön liittyviä aineistoja:

Metsäluonnon monimuotoisuuden tila on parantunut (tiedote)

Monimuotoisuusseminaarin esitysmateriaali 12.9.2023

Talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteiden vaikutukset uhanalaisten lajien elinympäristöihin ja esiintymiseen ‒ pohjoismaiseen kirjallisuuteen perustuva katsaus (tutkimusjulkaisu)

Kaukokartoitus ja metsäkoneiden sensorit metsien monimuotoisuusindikaattorien seurannassa (tutkimusjulkaisu)

Lue tiekartan eri osiot ja lataa niiden kuvat alla olevista linkeistä:

Vuosikymmeniä jatkunut monimuotoisuustyö tuottaa tulosta

Monipuolistuvametsä parantaa monien uhanalaisten lajien tilaa

Tulevaisuusskenaariot- monimuotoisuuden positiivinen kehitys jatkuu kohti 2050

Mittauksen kehittäminen auttaa parantamaan monimuotoisuustietoa

5+ 5 -malli - arjen valinnat avain monimuotoisempiin talousmetsiinPuuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella (uutinen 1.11.2022)

Tuoretta tutkimustietoa metsien monimuotoisuudesta: mustikan, lahopuun ja isojen haapojen määrä kasvussa, kuusettuminen huolenaiheena (uutinen 28.2.2023)

Monimuotoisuusskenaario näyttää suomalaismetsien kehitykselle oikeaa suuntaa (uutinen 16.6.2023)