Uusi säädös johdattaa Eurooppaa kohti ilmastoneutraaliutta panostamalla tavoitetta tukeviin teknologioihin. Metsäteollisuus kannustaa Suomea valmistautumaan hyvissä ajoin säädöksen toimeenpanoon.

Euroopan parlamentti äänesti nettonollateollisuussäädöksen hyväksymisestä ilman muutosehdotuksia eilen torstaina 25.4. pidetyssä täysistunnossa. Säädös tavoittelee Euroopan kilpailukyvyn parantamista ja mahdollisimman nopeaa siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. Tavoitteeseen se pyrkii lisäämällä strategisten nettonollateknologioiden valmistuskapasiteettia EU:ssa 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Metsäteollisuuden kannalta oleellista on bioteknologian alan ilmasto- ja energiaratkaisujen sisällyttäminen säädökseen. Vähähiilisen teknologian käyttöönoton vauhdittaminen vahvistaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja energiajärjestelmän häiriönsietokykyä sekä vähentää riippuvuuksia.

Käytännössä Nettonollateollisuussäädös ehdottaa nimettyjen avainteknologioiden investointiedellytysten helpottamista yksinkertaistamalla lupamenettelyjä ja priorisoimalla strategisia hankkeita. Se pyrkii parantamaan strategisten teknologiatuotteiden markkinoillepääsyä ja lisäämään työvoiman osaamista alalla. Lisäksi se luo foorumin EU:n toiminnan koordinoimiseksi alalla.

– Säädös täydentää EU:n vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa. Se on hyvä lisä kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen ja sähkömarkkinoiden rakenteen uudistusten rinnalle, sanoo Metsäteollisuus ry:n kansainvälisen kaupan päällikkö Jenni Isola.

Suomen on oltava valmiina

Metsäteollisuus ry suuntaa seuraavaksi katseensa säädöksen kansalliseen toimeenpanoon ja sen vauhdittamiseen. Isola kannustaa Suomea tekemään aikailematta päätöksen siitä, mikä taho tulee toimimaan Suomen lupapäätöksiä myöntävänä viranomaisena.

– Suomalaisten yritysten, joilla on innovatiivisten, kaupallisesti saatavilla olevien strategisten nettonollateknologioiden valmius, tulee päästä tarttumaan hankemahdollisuuksiin heti niiden avauduttua. Siksi toimeenpanosuunnitelman tulee olla mahdollisimman pian kunnossa.

Prioriteettihankkeiksi valikoidut teknologiat hyötyvät virtaviivaistetuista ja tehokkaista lupamenettelyistä ja sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen myönnettävästä lisätuesta. Niiden on myös täytettävä moninaiset kansainväliset velvoitteet.

Nettonollateollisuussäädös etenee nyt kohti julkaisua EU:n virallisessa lehdessä, mikä määrittää sen voimaanastumisajankohdan. Mahdollisesti asetus astuu voimaan jo syksyn aikana.