Suezin kanavan ja Punaisenmeren kriisi näkyy metsäteollisuuden toimitusten ja kaupankäynnin vaikeutumisena, merirahdin kallistumisena ja lisämaksujen käyttöönottona. Pitkittyvä kriisi voisi johtaa yritysten kilpailukyvyn heikkenemiseen suhteessa kilpailijoihin.

Jemenin huthikapinallisten iskut Punaisellamerellä vaikuttavat ulkomaankauppaamme. Iskut ovat häirinneet kansainvälistä laivaliikennettä. Ne loukkaavat vakavalla tavalla merenkulun vapautta ja turvallisuutta kansainvälisen kaupan näkökulmasta tärkeällä reitillä Suezin kanavassa.

Kriisin vaikutukset osuvat myös Suomen metsäteollisuuteen, jonka viennistä yli 20 % suuntautuu Kaakkois-Aasiaan. Iso osa tästä viennistä kulkee Suezin kanavan kautta.

Metsäteollisuus ry kysyi jäsenyrityksiltään Suezin kanavan ja Punaisenmeren tilanteen vaikutuksista yritysten kansainväliseen kauppaan ja kauppapolitiikkaan lyhyellä tähtäimellä, kriisin pitkittyessä ja suhteessa kilpailijoihin ja kilpailijamaihin. Vastaukset ovat huolestuttavia.

Kriisin vaikutuksista kärsitään jo nyt

Suezin kanavan kriisin välitön vaikutus on näkynyt metsäteollisyritysten toimitusten ja kaupankäynnin vaikeutumisena, merirahdin kallistumisena ja lisämaksujen käyttöönottona. Kallistuneen rahdin ja lisämaksujen vaikutus voi esimerkiksi sahatavaran konttirahteihin Kiinaan olla jopa 500 USD kontilta, mikä tarkoittaa noin 10 € per sahatavarakuutiometri.

Rahtimaksut ovat kohonneet myös kuljetuksissa Välimeren itäisen osan rantavaltioihin. Osa vakuutusyhtiöistä on lopettanut vakuuttamisen Punaisenmeren satamiin, minkä takia myös laivojen saaminen on vaikeutunut. Tämä heikentää kuljetusten toimitusvarmuutta ja aiheuttaa mainehaittaa. Afrikan mantereen kierto puolestaan lisää toimitusaikaa ja kiristää kilpailua aluksista.

Haittavaikutukset heijastuvat myös asiakasyritysten kilpailukykyyn. Jopa markkinaosuuksien menetykset ovat mahdollisia. Yritysten kannattavuus kärsii, ellei kohonneita kustannuksia saada siirrettyä hintoihin. Toisaalta osa Kauko-idän asiakkaista on tapauskohtaisesti ymmärtänyt tilanteen aiheuttaman haasteen ja reagoinut varautumalla uusiin pidentyneisiin toimitusaikoihin.

Ratkaisematon kriisi voi käydä kalliiksi

Pitkittyessään kriisi voi aiheuttaa sahatavarakuljetusten totaalisen loppumisen joihinkin Välimeren itäisen osan rantavaltioihin. Pidentynyt rahtiaika tulee näkymään kohonneina kustannuksina ja kilpailuna konttialuskapasiteetista ja itse konteista.

Mikäli Suezin kanavan ja Punaisenmeren konfliktiin ei saada ratkaisuja, metsäteollisuusyritysten kilpailukyky voi heiketä pitkäkestoisesti, jopa pysyvästi kuljetusten vaikeutumisen ja kohonneen hintatason seurauksena. Kriisin pitkittyessä yritysten paine viedä ainakin osa kustannuksista kauppahintoihin kasvaa, oli tämä sitten mahdollista tai ei. Tällöin tarve etsiä ja löytää vaihtoehtoisia markkinoita Aasiaan toimitettaville tuotteille kasvaa, mikä puolestaan voi näkyä ylitarjontana Euroopassa.

Vaikutukset kilpailijamaihin ovat yhtäläiset

Punaisenmeren kriisin oletetaan vaikuttavan yhtäläisesti mekaanisen metsä- ja sahateollisuuden pahimpiin kilpailijamaihin. Tiettyjen alueiden, kuten Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Australian ja Uusi-Seelannin tuottajat voivat hyötyä tilanteesta, mutta hyöty voi olla rajallinen. Merkittäviä lisämääriä ei myöskään välttämättä ole tarjolla, koska tarjonta ei välttämättä pysty nopeasti reagoimaan kysynnän kasvuun.

Tilanne Suezin kanavalla ja Punaisellamerellä voi hyödyttää Venäjän ja Valko-Venäjän tuottajia, jotka painivat pakotteiden sekä tuotanto- ja logistiikkaongelmien kimpussa. Maiden sisäiset ongelmat voivat kuitenkin kasvaa kriisistä aiheutuvia hyötyjä suuremmiksi ja rajoittaa toimitusten lisäämistä.

Tilanne suhteessa kilpailijoihin voi näkyä myös tuotantoprosesseissa tarvittavien raaka-aineiden myöhästymisinä. Merirahdin korvaaminen lentorahdilla Aasiasta aiheuttaa merkittävän kustannusten nousun ja ison toiminnallisen riskin, varsinkin jos tuotanto raaka-ainepulan takia joudutaan keskeyttämään.