Laittoman venäläisen koivuvanerin kiertoa Turkin ja Kazakstanin kautta koskeva asetus on astunut voimaan. Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä tiistaina 14. toukokuuta. Asetuksella laajennetaan venäläiselle koivuvanerille määrätty polkumyyntitulli (15,8 %) koskemaan Kazakstanista ja Turkista lähetettyä koivuvaneria riippumatta siitä, onko vanerin alkuperämaaksi ilmoitettu kumpi tahansa maista.

Merkittävistä eurooppalaisista koivuvanerin tuottajista ja toimialajärjestöistä koostuvan Woodstock-konsortion kokoamat ja Euroopan komissiolle esittämät aihetodisteet johtivat tutkinnan käynnistymiseen elokuussa 2023. Maaliskuussa valmistunut komission tutkinta osoitti, että Venäjälle marraskuussa 2021 asetettuja koivuvanerin polkumyyntitulleja ja huhtikuussa 2023 puuraaka-aineen ja -tuotteiden tuonnille asetettuja pakotteita on kierretty laittomalla tuonnilla Kazakstanin ja Turkin kautta.

Pakotteiden kierron ja laittoman koivuvanerin markkinoille pääsyn myötä eurooppalaiset tuottajat ovat joutuneet kohtaamaan epäoikeudenmukaista ja laitonta kilpailua. Tästä on aiheutunut merkittävää haittaa eurooppalaiselle vaneriteollisuudelle ja arvoketjun muille laillisille toimijoille.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on ollut pakotteiden tehokas täytäntöönpano, laittoman maahantuonnin lopettaminen ja epäterveen kilpailun estäminen koko arvoketjussa pakotteiden moraalisen oikeutuksen vuoksi ja arvoketjujen toimivuuden varmistamiseksi. Toivomme, että valmistunut tutkinta nostaa Euroopan valmiutta havaita muuta vastaavanlaista laitonta toimintaa.