Vuonna 2023 Suomen metsäteollisuuden (ml. huonekalut) vienti väheni edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti oli 12,1 miljardia euroa, mikä merkitsi 17,9 prosentin laskua verrattuna vuoteen 2022, jolloin viennin arvo oli 14,8 miljardia euroa.

Vuonna 2023 Suomen metsäteollisuuden osuus maan tavaraviennistä oli 15,9 prosenttia. Osuus laski verrattuna vuoteen 2022, jolloin se oli 18,1 prosenttia. Suomen tavaraviennin arvo laski 6,9 prosenttia vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen.

Sellun viennin määrässä tapahtui merkittävää kasvua, kun määrä nousi 16,1 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2023 sellua vietiin yhteensä 4,2 miljoonaa tonnia. Sellun viennin arvo sen sijaan laski 3,9 prosenttia ollen 2,6 miljardia euroa.

Paperin viennissä nähtiin laskua määrässä ja arvossa. Paperiviennin määrä oli 10,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Vuonna 2023 paperia vietiin 2,6 miljoonaa tonnia ja sen arvo oli 2,7 miljardia euroa. Paperiviennin kokonaisarvo laski 14,6 prosenttia ja hinnat 4,8 prosenttia.

Kartongin viennin määrä väheni 19,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2023 sitä vietiin 3,3 miljoonaa tonnia. Arvoltaan kartongin vienti oli 3,2 miljardia euroa, mikä on 21,5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2022. Kartongin vientihinnat laskivat 2,1 prosenttia.

Saha- ja höylätavaran vienti vuonna 2023 oli 8,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä tarkoittaa 2,8 prosentin laskua verrattuna edellisvuoteen. Arvoltaan saha- ja höylätavaran vienti oli 1,9 miljardia euroa, laskien 28,8 prosenttia vuodesta 2022. Saha- ja höylätavaran vientihinnat laskivat 26,7 prosenttia.

Vanerin vienti oli vuonna 2023 0,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä tarkoittaa 19,6 prosentin laskua edellisvuodesta. Vanerin viennin arvo oli 0,6 miljardia euroa, missä on laskua 12,1 prosenttia edellisvuodesta. Vanerin vientihinta sen sijaan kasvoi edellisvuodesta 9,3 prosenttia.

Vuonna 2023 keskeisillä markkina-alueilla nähtiin merkittävää laskua metsäteollisuustuotteiden kysynnässä ja tämä heijastui myös suomen metsäteollisuuden vientiin. Inflaation, korkojen nousun ja korkeiden varastotasojen aiheuttama yleinen epävarmuus vaikutti kysyntään negatiivisesti.