Komission tutkinnan mukaan venäläistä koivuvaneria on tuotu laittomasti Eurooppaan Kazakstanin ja Turkin kautta. Pakotteiden kierto on aiheuttanut merkittävää vahinkoa eurooppalaiselle vaneriteollisuudelle.

Euroopan komission vastavalmistunut tutkinta osoittaa, että Venäjälle marraskuussa 2021 asetettuja koivuvanerin polkumyyntitulleja ja huhtikuussa 2023 puuraaka-aineen ja -tuotteiden tuonnille asetettuja pakotteita on kierretty laittomalla tuonnilla Kazakstanin ja Turkin kautta. Kumpikaan maista ei ole aiemmin ollut merkittävä koivuvanerin tuottaja tai viejä.

Merkittävistä eurooppalaisista koivuvanerin tuottajista ja toimialajärjestöistä koostuvan Woodstock-konsortion kokoamat ja komissiolle esittämät aihetodisteet johtivat tutkinnan käynnistymiseen elokuussa 2023. Perjantaina 1. maaliskuuta julkaistut löydökset ovat merkittävä virstanpylväs vilpillisten käytäntöjen paljastamisessa, jotka ovat näkyneet eurooppalaisen vaneriteollisuuden menetettyinä myyntimäärinä ja -tuloina.

Julkaistut havainnot muodostavat lähtökohdan välittömästi voimaan tulevalle asetukselle, jolla polkumyyntitullia laajennetaan taannehtivasti koskemaan Kazakstanista ja Turkista tulevaa tuontia. Kaikelle näistä kahdesta maasta tuodulle koivuvanerille määrätään sama 15,8 %:n polkumyyntitulli kuin vastaavalle venäläiselle tuotteelle. Lisäksi tullit veroineen tullaan perimään takautuvasti elokuusta 2023 lähtien.

Löydösten seurausten odotetaan näkyvän kasvavina vilpillisten markkinatoimijoiden tarkastuksina ja koventuneina toimenpiteinä säädösten kiertoa harjoittaneita toimijoita kohtaan. Woodstock-konsortio kehottaa komissiota ja kaikkia unionin jäsenvaltioita pysymään valppaina ja käyttämään tarvittavia keinoja pakotteiden kohteina olevan laittoman venäläisen puun markkinoille pääsyn estämiseksi.

Pakotteiden kierto ja laittoman koivuvanerin markkinoille pääsy ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa eurooppalaiselle vaneriteollisuudelle ja arvoketjun muille laillisille toimijoille, kun hinnaltaan halvempi laiton tuote on päätynyt EU-markkinoille. Eurooppalaiset tuottajat ovat joutuneet kohtaamaan epäoikeudenmukaisen ja laittoman kilpailun.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on ollut pakotteiden täytäntöönpano, laittoman maahantuonnin lopettaminen ja epäterveen kilpailun estäminen koko arvoketjussa pakotteiden moraalisen oikeutuksen vuoksi ja niiden toimivuuden varmistamiseksi. Kiitämme Woodstock-konsortiota ja komissiota merkittävästä työstä ja tutkinnasta.