Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Euroopan unioni
Metsäteollisuus on aktiivinen EU-vaikuttaja

Euroopan unioni on metsäteollisuudelle
tärkeä taloudellinen ja poliittinen yhteisö.
Blogi
Pandemian varjoissa tapahtuu

Yrityksiä koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmistelu EU:ssa jatkuu tavalla, joka pakottaa suomalaistoimijat ja -päättäjät varpailleen.

Markkinaehtoisuus ja kustannustehokkuus antaisivat ryhtiä EU:n elvytyspakettiin
Blogi
Markkinaehtoisuus antaisi ryhtiä EU:n elvytyspakettiin

Vihreä siirtymä ja energiasektorin murros syntyvät vain liiketoimintalähtöisillä investoinneilla. Tämä kannattaa EU-hankkeissakin muistaa.

EU on metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue


EU:n sisämarkkinat ovat metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue ja huomattava osa alan toimintaedellytyksiä koskevasta sääntelystä tulee EU:sta.

Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan ja karttuvan luonnonvaran kestävään hyödyntämiseen. Valmistamme hiiltä varastoivia tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja käyttääenergiaksi elinkaarensa lopussa. Kesällä julkaistu metsäteollisuuden ilmastotiekartta osoittaa, että toimialan jo nykyistä merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa. Parhaimmillaan EU:n toimet vauhdittavat ja vahvistavat tätä roolia sekä metsäteollisuuden toiminnan ja tuotteiden menestystä.


Metsäteollisuuden
ajankohtaiset
EU-asiat
Ajankohtaista
Julkaisu
Kilpailukykyä ja kestäviä ilmastoratkaisuja
Kilpailukykyä ja kestäviä ilmastoratkaisuja

Metsäteollisuus ry:n EU-tavoitteet kaudelle 2019-2024

Julkaisut
Metsäteollisuus ry
Blogi
Hiilitullien hyödyt ja haitat tulee punnita tarkasti

Hiilitulleilla tavoitellaan hyvää, mutta niiden toteuttamiseen liittyy teknisiä, taloudellisia, poliittisia ja oikeudellisia ongelmia.

Blogit
Talous ja kansainvälinen kauppa
Artikkeli
EU:n FLEGT-politiikan tavoitteena vähentää laitonta puukauppaa
FLEGT-politiikan tavoitteena vähentää laitonta puukauppaa

EU:n FLEGT-ohjelma keskittyy metsälainsäädännön valvontaan, metsähallintoon ja puukauppaan.

Artikkelit
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Blogi
Suomen EU-vaikuttaminen kaipaa ryhtiliikettä
Suomen EU-vaikuttaminen kaipaa ryhtiliikettä

Suomelta tarvitaan vahvaa yhteistä näkemystä siitä, mitä metsiltä ja niiden käytöltä halutaan ja miten EU-päätöksentekoon vaikutetaan.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Blogi
Vaarallista peliä kilpailukyvyllä – Toivottavasti parlamentti estää EU:n innovaatiobudjetin leikkaamisen
EU pelaa vaarallista peliä kilpailukyvyllä

Budjettikompromissin supistaa ennennäkemättömällä tavalla TKI-budjetteja.

Blogit
Tutkimus ja innovaatiot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Blogi
Talous ja sosiaaliset vaikutukset otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa
Monimuotoisuuden turvaamisessa tärkeää kokonaiskestävyys

EU:n biodiversiteettistrategiassa esitetyillä keinoilla voi olla merkittävä vaikutus Suomen kansantalouteen.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Uutinen
EU:n biodiversiteettistrategia astuu vahvasti kansallisen metsäpolitiikan tontille
Komissio astuu kansallisen metsäpolitiikan tontille

EU:n komissio on tänään julkaissut EU-laajuisen biodiversiteettistrategian, joka on erittäin kunnianhimoinen.

Uutiset
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Uutinen
Komission kiertotaloussuunnitelman toteuttamisessa huomioitava uusiutuvien materiaalien mahdollisuudet
Komission kiertotaloussuunnitelman toteuttamisessa huom...

Euroopan komissio julkaisi tänään kiertotalouden toimintasuunnitelman. Suunnitelma painottaa oikein kierrätystä ja uudelleenkäyttö...

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus