Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Euroopan unioni
Metsäteollisuus on aktiivinen EU-vaikuttaja

Euroopan unioni on metsäteollisuudelle
tärkeä taloudellinen ja poliittinen yhteisö.
Blogi
Uuden ajan on koitettava Euroopan unionissa

EU:n uusi puheenjohtajamaa lupailee metsäteollisuudelle suotuisia kauppapoliittisia painotuksia.

EU:n yritysverotusuudistuksessa verotuotot kohdistettava arvoa luovaan liiketoimintaan
Blogi
Yritysverotuotot kohdistettava arvoa luovaan liiketoimintaan

Yhteisöverotuksen yhtenäistäminen EU:ssa on ok, mutta muutokset eivät saa johtaa Suomen verotulojen kannalta epäedullisiin lopputuloksiin.

EU on metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue


EU:n sisämarkkinat ovat metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue ja huomattava osa alan toimintaedellytyksiä koskevasta sääntelystä tulee EU:sta.

Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan ja karttuvan luonnonvaran kestävään hyödyntämiseen. Valmistamme hiiltä varastoivia tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja käyttääenergiaksi elinkaarensa lopussa. Kesällä julkaistu metsäteollisuuden ilmastotiekartta osoittaa, että toimialan jo nykyistä merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa. Parhaimmillaan EU:n toimet vauhdittavat ja vahvistavat tätä roolia sekä metsäteollisuuden toiminnan ja tuotteiden menestystä.

Metsäteollisuuden
ajankohtaiset EU-asiat.


Ajankohtaista
Blogi
EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitus tarjoaa porkkanan EU:n kunnianhimoisten ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen
EU:n TKI-rahoitus kirittää EU:n tavoitteiden saavuttamiseen

EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitus tarjoaa porkkanan EU:n kunnianhimoisten ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Blogit
Tutkimus ja innovaatiot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue blogi

5.9.2023

Uutinen
Metsäteollisuus odottaa realistista ja jäsenvaltioiden erilaisuuden huomioivaa ennallistamisasetusta
Metsäteollisuus odottaa realistista ennallistamis-asetusta

Jatkoneuvotteluissa jäsenvaltioiden erilaisuus, toimien kustannustehokkuus ja vaikuttavuus huomioitava paremmin.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

12.7.2023

Blogi
Komissio tavoittelee jälleen lisävaltaa – nyt vuorossa maaperä
Komissio tavoittelee jälleen lisävaltaa

Maaperän seurantaa koskevan lainsäädäntö toisi EU:lle lisää toimivaltaa ja jäsenvaltioille lisää yksityiskohtaista raportointia.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue blogi

7.7.2023

Julkaisu
Metsäteollisuuden ajankohtaiset EU-asiat

Olemme koonneet tähän julkaisuun metsäteollisuuden kannalta ajankohtaisimmat edunvalvontakysymykset EU:ssa.

Julkaisut
Metsäteollisuus ry
Lue julkaisu

28.4.2023

Blogi
Venäläisen koivuvanerin laiton kulkeutuminen EU-markkinoille on estettävä
Laittoman venäläisen vanerin tulo EU-markkinoille estettävä

Pakotteiden kierto ja laittoman koivuvanerin markkinoille pääsy aiheuttaa merkittävää haittaa eurooppalaiselle vaneriteollisuudelle.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsät ja puuraaka-aine
Lue blogi

5.4.2023

Uutinen
EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus on ongelmallinen

Esitys suosii uudelleenkäytettäviä pakkauksia kierrätettävien kustannuksella.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue tiedote

1.12.2022

Uutinen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että suuri valiokunta päätyi tarkentamaan ja tiukentamaan hallituksen kantaa.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

30.11.2022

Uutinen
EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä
Esitys monimuotoisuus-kriteeristöksi jää vajaaksi

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Lue uutinen

28.11.2022