Puuta jalostavan teollisuuden viime syksynä julkaiseman monimuotoisuustiekartan jalkautus on täydessä käynnissä. Yhtenä tärkeänä teemana ovat kohtaamiset eri sidosryhmien kanssa. Niin Oulussa, Lahdessa kuin Tampereellakin järjestetyissä tilaisuuksissa tiekartta ja siihen liittyvät toimet ovat herättäneet tärkeää keskustelua.

Tällä viikolla kiertue laskeutui Brysseliin. Europarlamentaarikko Elsi Kataisen emännöimässä tilaisuudessa esiteltiin Suomessa tehtävää pitkäjänteistä työtä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Paneelissa komission edustaja, Katharina Knapton-Vierlich, nosti esiin puupohjaisten tuotteiden roolin vihreässä siirtymässä sekä osana kestävää taloutta ja hyvinvointia. Hampurin yliopiston professori Michael Köhl puolestaan muistutti metsien erilaisuudesta EU:n 27 jäsenvaltiossa: paikalliset olosuhteet on otettava nykyistä paremmin huomioon niin metsien hoidossa kuin monimuotoisuuden edistämisessä.

Paneelikeskustelu kääntyi useaan otteeseen myös EU-aloitteisiin ja siihen, miten työmme taipuu kyseisten aloitteiden toimeenpanoon: mitä on ennallistaminen, mitä on suojelu, mikä on tarpeeksi?

Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n tiekarttakiertue palaa ensi viikolla kotimaahan ja jatkaa matkaansa Kuopioon sekä Jyväskylään. Kiertue päättyy 19.4. Joensuuhun, jossa järjestämme yhdessä tiekartan tutkimusryhmän kanssa mittausta ja metsätietoa käsittelevän seminaariin.