Euroopan unionin sisämarkkinat ovat metsäteollisuudelle merkittävä markkina-alue ja huomattava osa alamme toimintaedellytyksiä koskevasta sääntelystä tulee EU:sta. On ensiarvoisen tärkeää, että ymmärrämme Europan Unionia ja sen tulevaa kehitystä - ja vaikutamme siihen itse aktiivisesti ja tehokkaasti. Metsäteollisuus ry on muodostanut toimialan yhteiset viestit, jotka toivomme näkevämme uuden komission työohjelmassa.


- Teollisuudenalamme edistää kiertotaloutta ja rakentaa vihreämpää, vauraampaa Eurooppaa. Parhaimmillaan unionin toimet tukevat innovatiivista, puupohjaista biotaloutta sekä tuotteidemme menestystä. Siksi tahdommekin olla jo nyt mukana vaikuttamassa siihen, millaista agendaa komissio itselleen kirjoittaa seuraavalle viisivuotiskaudelle. On aika katsoa eteenpäin, ei kritisoida menneitä, sanoo Metsäteollisuus ry:n EU-asioiden johtaja Kaisu Karvala.


Komission työohjelmassa tulisi näkyä aiempaa vahvempi näkemys metsien luoman arvoketjun merkityksellisyydestä sekä metsäteollisuuden roolista Euroopan vihreän siirtymän vauhdittajana ja Euroopan omavaraisuuden vahvistajana. Metsäteollisuuden viestit tulevalle komissiolle korostavat vihreää siirtymää, aktiivista geopolitiikkaa ja strategista autonomiaa.


- Tarvitsemme EU:lta toimia, jotka rakentavat yhtenäistä ja ennustettavaa, biopohjaista kiertotaloutta tukevaa tulevaisuudennäkymää, Karvala summaa.


Metsäteollisuus ry:n pääviestit tulevalle Euroopan komissiolle:


1. Vihreä siirtymä ja kasvu


- Uudet tuoteinnovaatiot ja kiertotalouden ratkaisut edistävät biokiertotaloutta ja kestävää hiilen kiertoa.


- Kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tulee perustua fossiilisten päästöjen vähentämiseen ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen metsäpohjaisen arvoketjun uusiutuvilla raaka-aineilla.


2. Aktiivinen geopolitiikka ja strateginen autonomia


- Metsäteollisuus edistää Euroopan unionin omavaraisuutta tukeutuessaan uusiutuviin raaka-aineisiin.


- Metsäteollisuus on globaali toimiala. Siksi eurooppalaiselle teollisuudelle tulee varmistaa tasapuoliset kilpailu- ja toimintaedellytykset suhteessa muihin markkinoihin.Tutustu tarkemmin EU-viesteihimme täällä.