Innovaatiot eivät synny tyhjiössä, vaan tarvitsevat kehittyäkseen vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Euroopan laajuisen, yritysvetoisen Forest Technology Platform -yhteisön Suomen tukiryhmä toimii foorumina tiedonvaihdolle ja yhteistyölle tuoden yhteen metsäsektorin toimijoita.

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat komission tunnustamia yritysvetoisia yhteisöjä, joiden tavoitteena on koota yhteen relevantit sidosryhmät, ja luoda alalle tulevaisuuteen suuntaava visiodokumentti. Visio toimii perustana yhteisön laatimalle strategiselle tutkimus- ja innovaatioagendalle, jossa tunnistetaan vision toteuttamiseen tarvittavat tutkimusteemat, ja jonka painopisteitä yhteisö päivittää säännöllisesti.

Teknologiayhteisöt myös fasilitoivat toimialojensa verkostoitumista ja yhteistyötä, tiedottavat yhteisön jäseniä rahoitushauista sekä tarjoavat komissiolle neuvonantoa koskien tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmien suunnittelua ja toteuttamista.  Eurooppalaisia teknologiayhteisöjä on nykyisin lähes nelisenkymmentä.

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest Technology Platform, FTP) perustettiin vuonna 2005. FTP:llä on vahva edustus useissa EU:n eri neuvoa-antavissa elimissä ja asiantuntijaryhmissä, ja se tarjoaa julkisille tutkimusrahoittajille, erityisesti EU:n komissiolle, tietoa metsäsektorin tutkimuksesta ja innovaatioista, mm. päivitettyä listaa alan ajankohtaisista tutkimustarpeista. FTP tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa eurooppalaista metsäbiotaloutta edistävissä aloitteissa ja hankkeissa. Se myös analysoi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman työohjelmia ja yksilöi niistä metsäsektorille relevantit avoinna olevat rahoitushaut sekä ylläpitää kattavaa tietokantaa, josta löytyvät Euroopan metsäsektorilla käynnissä olevat ja jo päättyneet tutkimus- ja innovaatiohankkeet.

Tärkeä osa FTP:n toimintaa ovat eri maiden kansalliset tukiryhmät.  Suomen tukiryhmä on eurooppalaisittain varsin laaja ja aktiivinen. Ryhmään kuuluu noin 50 jäsentä, joista reilu kolmannes tulee tutkimusorganisaatioista, vajaa kolmannes yrityksistä ja loput mm. järjestöistä, tutkimusrahoittajilta tai ministeriöistä.

Kansallinen tukiryhmä järjestää kokouksia, joiden tärkein anti on tiedonvälitys: kokouksissa verkoston jäsenet tai ulkopuoliset kutsutut asiantuntijat alustavat ajankohtaisista aiheista. Viimeisimmässä kokouksessa teemana oli puurakentaminen ja sitä edellisessä metsäteollisuuden osaavan työvoiman saanti ja koulutus. Lähes jokaisessa kokouksessa kuullaan myös ajankohtaiskatsaus eurooppalaisen FTP:n kuulumisista ja viime aikoina on keskusteltu myös tulevan eurooppalaisen metsäkumppanuuden tutkimusagendan valmistelun kuulumisista. Kokoukset pidetään Teamsissa ja pääsääntöisesti suomeksi, mutta kokousmuistiot ja muut dokumentit on viime aikoina tarjottu myös englanniksi.

FTP:n kansallinen tukiryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen edustajia kansallisessa tukiryhmässä ei toistaiseksi ole, joten metsäsektorista kiinnostuneita tutkimus- ja opetushenkilökuntaa näistä kaivataan mukaan. Samasta organisaatiosta voi olla mukana useampikin jäsen, eikä osallistuminen sido mihinkään. Verkosto myös ottaa mielellään vastaan jäsenten ehdotuksia kokousten aiheista tai muusta toiminnan kehittymisestä.

Kiinnostuitko? Mukaan FTP:n Suomen ryhmään pääset ottamalla yhteyttä minuun tai ryhmän puheenjohtajaan, Stora Enson Groupin tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenny Müller-Wahlmaniin.

Tervetuloa mukaan!

Marjaana Suorsa

Innovaatiopolitiikan päällikkö