Ilmastonmuutoksen torjuminen on metsäteollisuudelle tärkeää. Alan tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 64 prosenttia vuodesta 1990.  


Fossiilisten polttoaineiden osuus tehtailla on enää 14 prosenttia. VTT:n arvioima alan tuotteiden tuottama globaali ilmastohyöty (>16 MtCO2) on jo nykyisin yli viisi kertaa suurempi kuin tehtaiden aiheuttamat fossiiliset päästöt (3 MtCO2).

Metsäteollisuuden ilmastotiekartassa todetaan, että alan tehtaat voivat irrottautua fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan 2035 mennessä, mikäli Suomessa on suotuisa investointiympäristö. Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä seuraavilla tavoilla:

  • Energiakustannukset on pidettävä kilpailukykyisellä tasolla. Mikäli tehtaittemme kustannuskilpailukyky on samalla tasolla kuin Saksassa ja Ruotsissa toimivien tehtaiden, niin kilpailu on reilua.

  • Sähköistymistä ja uusiutumista edistävä mekanismi on otettava täysimääräisenä käyttöön EU:n sallimalla tavalla.

  • Energiapolitiikan ei pidä ohjata jalostuskelpoista puuta poltettavaksi, jotta teollisuuden toimintaedellytykset säilyvät ja kansantalouteen saadaan vientituloja.

  • Erinomaisia tuloksia saavuttanutta energiatehokkuussopimustoimintaa on jatkettava yhteisymmärryksessä yritysten ja valtiovallan välillä.

  • Ilmastopolitiikan on painotettava fossiilisten raaka-aineiden vähentämistä, koska fossiiliset päästöt ovat ilmastonmuutoksen juurisyy.

  • Nielupolitiikassa on muistettava, että puut eivät ole ikuisia eivätkä metsät ole pysyvä hiilivarasto. Metsien hyvää terveyttä ja kasvua on vaalittava, jotta voidaan kasvattaa sekä ilmastomyönteisten tuotteiden valmistusta että metsävarojen määrää Suomessa.

  • On muistettava, että Suomi ei ole umpio vaan toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla ja globaalissa ilmastossa. Puunjalostaminen alhaisin päästöin kasvavien metsävarojen Suomessa on ilmastoteko.