Ilmastonmuutoksen torjuminen on metsäteollisuudelle tärkeää. Alan valmistavat tuotteet voivat varastoida hiilidioksidia ja korvata fossiili-intensiivisiä tuotteita. Siksi Suomen kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla on huolehdittava alan investointiympäristöstä.

 

Metsäteollisuus on Suomessa jo pitkälle irtautunut fossiilisista polttoaineista ja on Suomen merkittävin uusiutuvan energiantuottaja. Tehtaiden polttoaineista noin 90 prosenttia on uusiutuvia. Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö sekä vetytalous tarjoavat alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Metsäteollisuuden viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan:

  • Ilmastopolitiikan on painotettava fossiilistenraaka-aineiden vähentämistä, koska fossiiliset päästöt ovat ilmastonmuutoksen juurisyy.

  • Energiakustannukset on pidettävä kilpailukykyisellä tasolla. Kilpailu Saksan ja Ruotsin kanssa on reilua vasta silloin, kun tehtaittemme kustannuskilpailukyky on niiden kanssa samalla tasolla.

  • 15 EU-maassa käytössä olevaa sähköistämistuen käyttöä on jatkettava, jotta vältetään hiilivuotoa eli tuotannon siirtymistä alhaisempien ympäristönormien maihin sekä edistetään teollisuuden sähköistymistä ja uudistumista.

  • Energiapolitiikan ei pidä ohjata jalostuskelpoista puuta poltettavaksi, jotta teollisuuden toimintaedellytykset säilyvät ja kansantalouteen saadaan vientituloja.

  • Erinomaisia tuloksia saavuttanutta energia tehokkuussopimustoimintaa on jatkettava yhteistyössä yritysten ja valtiovallan välillä.

  • Nielupolitiikassa on muistettava, että puut eivät ole ikuisia eivätkä metsät ole pysyvä hiilivarasto. Metsien hyvää terveyttä ja kasvua on vaalittava, jotta voidaan taata raaka-aineen saanti ilmastomyönteisten vientituotteiden valmistukseen.

  • On muistettava, että Suomi ei ole umpio vaan toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla ja globaalissa ilmastossa. Puunjalostus alhaisin päästöin kasvavien metsävarojen Suomessa on ilmastoteko.