Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta nyt ja jatkossa.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Nykyisen toiminnan kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa ja kiihdyttää. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsänhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Blogi
Metsäteollisuus panostaa energiatehokkuuteen jatkuvasti
Metsäteollisuus panostaa energiatehokkuuteen jatkuvasti

Suomalainen metsäteollisuus on energiatehokkuudessa Euroopan mallioppilaita. Fisherin vuoden 2019 selvityksen perusteella suomalai...

Blogit
Energiatehokkuus
Artikkeli
Viisi faktaa metsäteollisuuden energiatehokkuudesta
Viisi faktaa metsäteollisuuden energiatehokkuudesta...

Metsäteollisuus panostaa energiatehokkuuteen.

Artikkelit
Energiatehokkuus
Uutinen
Energiaverotuksen kiristäminen uhkaisi metsäteollisuuden kustannuskilpailukykyä
Energiaverotuksen kiristäminen uhkaisi metsäteollisuude...

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän suositus energiaverojen muuttamisesta nostaisi toteutuessaan metsäteollisuuden kustann...

Uutiset
Energiaverotus
Kilpailukyky
Blogi
Puu sitkosaineena jogurtissa ja parantaa haavoja − Yhdysvalloissa on piilaakso, meillä puulaakso
Yhdysvalloissa piilaakso, meillä puulaakso

Globaalit megatrendit sen kertovat: kulutus ei ole loppumassa maailmasta. Muun muassa kaupungistuminen ja keskiluokan vaurastumine...

Blogit
Tutkimus ja innovaatiot
Uutinen
Metsäteollisuuden ilmastotiekartta arvioi myös toimialan laajat ilmastohyödyt – Metsäteollisuudella kokoaan merkittävämpi rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa
Metsäteollisuuden ilmastotiekartta julki

Keskiviikkona julkistetun metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaan toimialan roolia ilmastonmuutoksen hidastamisessa voidaan yhä kasvattaa.

Uutiset
Ilmasto
Uutinen
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta nyt ja tulevaisuudessa – tuotteista yli 16 miljoonan tonnin globaali ilmastohyöty vuosittain
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta nyt ja tuleva...

Suomalainen metsäteollisuus tuottaa mittavan globaalin ilmastohyödyn, kun uusiutuvasta puusta valmistetut tuotteet korvaavat fossi...

Uutiset
Ilmasto
Tutkimus ja innovaatiot
Uutinen
Fossiilisista irtautuminen edellyttää hyviä investointiolosuhteita
Fossiilisista irtautuminen edellyttää hyviä investointi...

Suomessa toimivan metsäteollisuuden tehtaat voivat olla lähes fossiilivapaita vuonna 2035, mikäli toimintaympäristö tukee ilmastom...

Uutiset
Ilmasto
Uutinen
Metsiä hoitamalla hiilivarasto vahvaan kasvuun ja raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille
Metsiä hoitamalla hiilivarasto vahvaan kasvuun

Suomen metsien hiilivarastoa voidaan edelleen kasvattaa samaan aikaan kun metsien käyttöä lisätään.

Uutiset
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Hiilinielu