Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta nyt ja jatkossa.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

Lue

30.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Nykyisen toiminnan kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa ja kiihdyttää. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsänhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Lausunto
Rakennusten ilmastoselvitys -asetusehdotus

Metsäteollisuuden lausunto koskien rakennusten ilmastoselvitys -asetusehdotuksesta

Lausunnot
Ilmasto
Lue

24.8.2021

Blogi
Järkevä energiasiirtymä huomioi metsien monimuotoisuuden

Metsä- ja energiateollisuus ovat huolissaan siitä, että lisääntyvä kysyntä johtaisi huonoihin ratkaisuihin energiapuun hankinnassa.

Blogit
Metsien hoito ja käyttö
Puunhankinta
Uusiutuva energia
Lue blogi

24.8.2021

Uutinen
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta
Metsäteollisuus hidastaa ilmastonmuutosta

Metsäteollisuudella ja -taloudella on tärkeä ja vahvasti myönteinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Uutiset
Hiilinielu
Ilmasto
Metsien hoito ja käyttö
Lue tiedote

9.8.2021

Lausunto
Energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki

Hallituksen esitys laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Lausunnot
Lausunnot
Lue

5.8.2021

Tilasto
Metsäteollisuuden käyttämät tehdaspolttoaineet

Metsäteollisuuden käyttämät tehdaspolttoaineet ja niiden kehitys Suomessa 1990-2020

Tilastot
Uusiutuva energia
Katso tilasto

27.7.2021

Uutinen
EU:n metsästrategia otti askeleita parempaan suuntaan

Strategia muuttui valmistelun loppuvaiheessa parempaan suuntaan. Strategia jää kuitenkin osin ristiriitaiseksi.

Uutiset
Euroopan unioni
Ilmasto
Lue tiedote

16.7.2021

Uutinen
EU:n ilmastopaketista ei vihreää kasvua vaan jarruohjelma

Euroopan komission Fit for 55 -ilmasto- ja energiaketista ei tullut vihreää kasvua, sen sijaan saimme jarruohjelman.

Uutiset
Ilmasto
Euroopan unioni
Lue uutinen

14.7.2021

Blogi
Uudistuvan teollisuuden strategian toteutus jäi lähtötelin..

Strategia nostaa vahvasti esiin kilpailukyvyn merkityksen Suomen investointitason nostamiseksi.

Blogit
Kilpailukyky
Teollisuuspolitiikka
Energiaverotus
Lue lisää

23.6.2021