Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että myös jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan korvaavat päästöintensiivisiä tuotteita ja auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

Lue

30.11.2020

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Tutustu

11.11.2020

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Tehtaiden kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Hyvinvoivien metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsienhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi rakentamisesta ja maataloudesta johtuvan metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Lausunto
Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunto: Ilmastovuosikertomus 2022

Lausunnot
Ilmasto
Lue

24.1.2023

Lausunto
Lausunto ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

Lausunnot
Ilmasto
Lausunnot
Lue

20.1.2023

Uutinen
Suomen hiilikädenjälki on laskettu

Metsäteollisuuden osuus kädenjäljestä on merkittävä.

Uutiset
Ilmasto
Lue uutinen

17.1.2023

Uutinen
EU:n biomassa-allergia on kasvava huolenaihe

Päästökauppauudistus rankaisee edelläkävijöitä

Uutiset
Päästökauppa
Lue tiedote

22.12.2022

Lausunto
Sähkö- ja fossiilisten polttoaineiden alan lainsäädäntö

Lausunto sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevasta lainsäädännöstä

Lausunnot
Energiaverotus
Lue

12.12.2022

Lausunto
Kaasumarkkinoiden korjausmekanismi

Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi

Lausunnot
Lausunnot
Lue

5.12.2022

Lausunto
Hiilirajamekanismi, CBAM

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista

Lausunnot
No items found.
Lue

5.12.2022

Julkaisu
Vastuullisuus-sitoumusten toinen väliraportti

Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään.

Julkaisut
Vastuullisuussitoumukset
Lue julkaisu

23.11.2022