Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Ilmasto ja energia
Ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista päästöistä on päästävä eroon. Metsäteollisuuden yritykset ovat vähentäneet rajusti päästöjään ja tiedossa on, että jäljellä olevat vähäiset päästöt on leikattava pois. Alan tuotteet puolestaan auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta nyt ja jatkossa.
Artikkeli
Viestit kansalliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan

Suomen on kansallisella ilmasto- ja energiapolitiikalla huolehdittava investointiympäristöstä.

ILMASTOTIEKARTTA
Artikkeli
Metsäteollisuus kirii kohti hiilineutraaliustavoitetta

Metsäteollisuus on saanut valmiiksi tiekartan, joka piirtää näkyväksi toimialan vahvasti myönteisen roolin...

Irti fossiilisista päästöistä ja puunjalostuksen ilmastopotentiaali täyskäyttöön

Fossiilisten päästöjen alasajo tehtailla on jo pitkällä ja se voidaan viedä loppuun. Kansallisin toimin on edistettävä mm. hinnaltaan kilpailukykyisen sähkön saantia, joka kannustaa alaa sähköistymiseen, investointeihin ja uudistumiseen. Nykyisen toiminnan kilpailukyky on uudistumisen perusta, sillä investointeihin kykenevät vain terveet yritykset. Investointien myötä ilmastomyönteisten tuotteiden kirjoa voidaan edelleen
kasvattaa. 

Metsävarojen kasvattamista voidaan jatkaa ja kiihdyttää. Aktiivinen metsätalous ja panostukset taimikon ja nuorten metsien hoitoon, metsitykseen, suometsänhoitoon ja metsätieverkostoon ovat tarpeen. Lisäksi metsäkadon ehkäisyllä saavutetaan nopeita ilmastohyötyjä. 

Kehittyvä puunjalostus voi vahvistaa kansantaloutta nykyistäkin enemmän. Kilpailukyky on tulevaisuudessakin keskeinen menestystekijä.

Ajankohtaista
Uutinen
Energiapuun saatavuuden turvaaminen edellyttää toimenpiteitä

Selvityksen mukaan puupolttoaineita tarvitaan vielä pitkään ja puupolttoaineiden merkitys korostuu kivihiilestä ja turpeesta luovuttaessa.

Uutiset
Uusiutuva energia
Lausunto
Ilmastomuutoksen sopeutumisstrategia

VN selvitys: Komission tiedonanto ilmastomuutoksen sopeutumisstrategiasta

Lausunnot
Lausunnot
Blogi
Metsäteollisuuden kustannukset nousemassa poliittisin pää...

Marinin hallituksen teollisuuden kustannuskilpailukykyä koskevissa päätöksissä yhtä askelta eteenpäin on seurannut kolme askelta taaksepäin.

Blogit
Energiaverotus
Päästökauppa
Kilpailukyky
Uutinen
Kilpailukyky ja uudistukset unohdettiin kehysriihessä

Hallituksen kehysriihi ei kyennyt tarttumaan maan talouden rakenteellisiin ongelmiin tai tarvittaviin työllisyystoimiin.

Uutiset
Kilpailukyky
Teollisuuspolitiikka
Talouspolitiikka
Lausunto
Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen....

Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Lausunnot
Ilmasto
Uutinen
Hallituksen kyettävä vahvistamaan talouskasvun edellytyksiä

Vientiteollisuus odottaa hallitukselta kehysriihessä päätöksiä, jotka tukevat Suomen teollisuuden ja talouden kestävää kasvua.

Uutiset
Koulutus
Kilpailukyky
Blogi
Haluttu ilmastokehitys vaatii sitä tukevan toimintaympäris..

Järkevillä ilmasto- ja teollisuusystävällisillä toimenpiteillä ilmastonmuutoksen luoma valtava haaste on ratkaistavissa.

Blogit
Ilmasto
Energiaverotus
Kilpailukyky
Lausunto
Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos Valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä

Lausunnot
Lausunnot