Suomen metsäteollisuuden viennin jakautuminen maanosittain ja suurimmat vientimarkkinat. Vajaa neljännes metsäteollisuuden viennistä suuntautuu Saksaan ja Kiinaan. Suurin markkina-alue on Eurooppa, jonne suuntautuu 60 % viennistä.