Suomen metsäteollisuuden viennin jakautuminen maanosittain ja suurimmat vientimarkkinat.