Suomen metsäteollisuuden viennin jakautuminen maanosittain ja suurimmat vientimarkkinat. Neljännes metsäteollisuuden viennistä suuntautuu Saksaan ja Kiinaan. Suurin markkina-alue on Eurooppa, jonne suuntautuu 58 % viennistä.