Metsäteollisuus on Suomen viennin veturi – ja suomalaiset metsäteollisuusyritykset elävät viennistä. Tullin tilastojen mukaan Suomen merkittävin vientituote on paperi ja kartonki.

Metsäteollisuuden tuotannosta 43–98 prosenttia menee vientiin, riippuen tuoteryhmästä. Vuonna 2017 korkein vienti-intensiteetti oli kartongilla, 98 prosenttia, ja matalin sellulla, 43 prosenttia.

1. Paperi ja kartonki ovat Suomen viennin ykköstuote

Tullin tilastojen mukaan tuoteryhmä paperi ja kartonki oli Suomen merkittävin vientituote vuonna 2018. Paperia ja kartonkia vietiin 6,9 miljardin euron arvosta.

Metsäteollisuuden tuotteista merkittävimpien vientituotteiden kärkikymmenikössä ovat myös sellu ja sahatavara. Selluloosaa vietiin 2,0 miljardilla eurolla ja sahatavaraa 1,9 miljardilla.

2. Metsäteollisuuden tuotannosta 43–98 % menee vientiin

Metsäteollisuuden tuotannosta vientiin menee tuoteryhmästä riippuen 43–98 prosenttia. Korkein vienti-intensiteetti on kartongilla, sillä 98 prosenttia sen tuotannosta meni vientiin vuonna 2018.

Paperin tuotannosta vientimarkkinoilla kaupaksi kävi 94 prosenttia, havusahatavaran ja vanerin 81–84 prosenttia ja sellun 43 prosenttia vuonna 2018, selviää Tullin ja Metsäteollisuus ry:n tilastoista.

3. Metsäteollisuuden viennin arvo yli 12 miljardia euroa

Metsäteollisuuden viennin arvo ylitti 12 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuodesta kertyi 5,3 prosenttia, selviää Tullin tilastoista.

Pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna metsäteollisuuden viennin arvo on noussut huimasti; esimerkiksi 1970-luvulla viennin arvo oli alle kaksi miljardia vuositasolla. Yli kymmenen miljardin euron tasolla metsäteollisuuden vienti on ollut miltei poikkeuksetta koko 2000-luvun.

4. Metsäteollisuuden osuus koko Suomen tavaraviennistä 20 prosenttia

Koko Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus on noin 20 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennin arvosta suurin osa tulee yhteenlaskettuna massan, paperin, kartongin ja vastaavien jalosteiden myynnistä. Vuonna 2018 niiden vienti nousi arvoltaan yli yhdeksään miljardiin euroon. Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 2,8 miljardia euroa vuonna 2018.

 

5. Metsäteollisuuden vienti suuntautuu Eurooppaan ja Aasiaan

Metsäteollisuuden vientimarkkinoiden kolme tärkeintä kohdemaata ovat Saksa, Kiina ja Britannia. Yhteenlaskettuna euromaihin viennistä menee 37 prosenttia, muihin EU-maihin 17 prosenttia ja muualle Eurooppaan 8 prosenttia.

Kiinaan metsäteollisuuden viennistä menee hieman yli 9 prosenttia ja yhteenlaskettuna Aasian markkinoille 22 prosenttia.