Metsäteollisuus on Suomen viennin veturi – ja suomalaiset metsäteollisuusyritykset elävät viennistä. Tullin vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomen merkittävin vientituote on paperi ja kartonki. Metsäteollisuuden tuotannosta valtaosa menee vientiin suuntautuen pääosin Eurooppaan ja Aasiaan. Koko Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden osuus on hieman vajaa viidennes.

1. Paperi ja kartonki ovat Suomen viennin ykköstuote

Tullin tilastojen mukaan tuoteryhmä paperi ja kartonki oli Suomen merkittävin vientituote vuonna 2021. Paperia ja kartonkia vietiin 6,4 miljardin euron arvosta.

Suomen merkittävimpien vientituotteiden kärkikymmenikköön mahtuvat metsäteollisuuden tuotteista myös sellu ja sahatavara. Sahatavaraa vietiin 2,7 miljardilla ja sellua 2,6 miljardilla eurolla.

2. Metsäteollisuuden tuotannosta valtaosa menee vientiin

Metsäteollisuuden tuotannosta vientiin menee tuoteryhmästä riippuen 48–97 prosenttia. Korkein vienti-intensiteetti on kartongilla. Kartongin tuotannosta 97 prosenttia meni vientiin vuonna 2021. Paperin tuotannosta vientimarkkinoilla kävi kaupaksi 96 prosenttia, havusahatavaran ja vanerin tuotannosta 74–84 prosenttia ja sellun tuotannosta 48 prosenttia, selviää Tullin ja Metsäteollisuus ry:n tilastoista.

3. Metsäteollisuuden viennin arvo yli 13 miljardia euroa

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 13,2 miljardia euroa vuonna 2021. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 27 prosentilla edellisvuoden noin 10,4 miljardista eurosta. Suomen vuoden 2021 koko tavaraviennin arvo kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuodesta.

Yli kymmenen miljardin euron tasolla metsäteollisuuden vienti on ollut koko 2000-luvun lukuun ottamatta vuoden 2009 notkahdusta.

4. Metsäteollisuuden osuus koko Suomen tavaraviennistä 19 prosenttia

Metsäteollisuuden viennin osuus koko Suomen tavaraviennistä vuonna 2021 oli noin 19 prosenttia. Metsäteollisuuden viennin arvosta suurin osa tulee yhteenlaskettuna massan, paperin, kartongin ja vastaavien jalosteiden myynnistä. Vuonna 2021 niiden vienti oli arvoltaan 9,3 miljardia euroa. Vastaavien tuotteiden viennin arvo vuonna 2020 oli noin 7,9 miljardia euroa. Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli noin 3,9 miljardia euroa vuonna 2021 kasvaen selkeästi edellisvuoden 2,5 miljardista eurosta.

 

5. Metsäteollisuuden vienti suuntautuu Eurooppaan ja Aasiaan

Euroopan markkinoiden osuus metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta vuonna 2021 oli noin 62 prosenttia (EU-maat 46 % viennin arvosta) ja Aasian osuus noin 23 prosenttia. Metsäteollisuuden vientimarkkinoiden kolme tärkeintä kohdemaata ovat edelleen Saksa, Kiina ja Iso-Britannia.

Saksa kattaa noin 13 prosenttia metsäteollisuuden viennin arvosta ja Iso-Britannian osuus on noin 8 prosenttia. Saksaan vietiin eniten paperia, kartonkia ja sellua ja edellisvuosia selvästi enemmän myös saha- ja höylätavaraa. Iso-Britanniaan puolestaan vietiin eniten saha- ja höylätavaraa, paperia sekä kartonkia. Kiinan osuus metsäteollisuuden viennin arvosta on noin 10 prosenttia ja Kiinaan viedään selkeästi eniten sellua. Kiinan osuus sellun viennistä on noin 45 prosenttia.