Metsäteollisuus on Suomen viennin veturi – ja suomalaiset metsäteollisuusyritykset elävät viennistä. Tullin tilastojen mukaan Suomen merkittävin vientituote on paperi ja kartonki.

Metsäteollisuuden tuotannosta 50–97 prosenttia menee vientiin, riippuen tuoteryhmästä. Vuonna 2020 korkein vienti-intensiteetti oli kartongilla, 97 prosenttia, ja matalin sellulla, 50 prosenttia.

1. Paperi ja kartonki ovat Suomen viennin ykköstuote

Tullin tilastojen mukaan tuoteryhmä paperi ja kartonki oli Suomen merkittävin vientituote vuonna 2020. Paperia ja kartonkia vietiin 5,7 miljardin euron arvosta.

Metsäteollisuuden tuotteista merkittävimpien vientituotteiden kärkikymmenikössä ovat myös sellu ja sahatavara. Selluloosaa vietiin 1,9 miljardilla eurolla ja sahatavaraa 1,6 miljardilla.

2. Metsäteollisuuden tuotannosta 50–97 % menee vientiin

Metsäteollisuuden tuotannosta vientiin menee tuoteryhmästä riippuen 50–97 prosenttia. Korkein vienti-intensiteetti on kartongilla, sillä 97 prosenttia sen tuotannosta meni vientiin vuonna 2020.

Paperin tuotannosta vientimarkkinoilla kävi kaupaksi 94 prosenttia, havusahatavaran ja vanerin 76–83 prosenttia ja sellun 50 prosenttia vuonna 2020, selviää Tullin ja Metsäteollisuus ry:n tilastoista.

3. Metsäteollisuuden viennin arvo yli 10 miljardia euroa

Metsäteollisuuden viennin arvo oli 10 miljardia euroa vuonna 2020. Globaali talouden heikkeneminen ja kysynnän vaimeneminen vähensi viime vuonna metsäteollisuuden vientiä. Metsäteollisuuden vienti laski edellisvuodesta 16,3 prosenttia, myös koko maan tavaravienti laski 11,9 prosenttia.

Pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna metsäteollisuuden viennin arvo on noussut huimasti; esimerkiksi 1970-luvulla viennin arvo oli alle kaksi miljardia euroa vuositasolla. Yli kymmenen miljardin euron tasolla metsäteollisuuden vienti on ollut miltei poikkeuksetta koko 2000-luvun.

4. Metsäteollisuuden osuus koko Suomen tavaraviennistä 18 prosenttia

Koko Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus on noin 18 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennin arvosta suurin osa tulee yhteenlaskettuna massan, paperin, kartongin ja vastaavien jalosteiden myynnistä. Vuonna 2020 niiden vienti oli arvoltaan 7,9 miljardia euroa. Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2020.

 

5. Metsäteollisuuden vienti suuntautuu Eurooppaan ja Aasiaan

Metsäteollisuuden vientimarkkinoiden kolme tärkeintä kohdemaata ovat Saksa, Kiina ja Iso-Britannia.

Yhteenlaskettuna euromaihin viennistä menee 35 prosenttia, muihin EU-maihin 11 prosenttia ja muualle Eurooppaan 16 prosenttia. Saksa kattaa noin 14 prosenttia metsäteollisuuden viennin arvosta ja lähes 7 prosenttia viennistä menee Iso-Britanniaan. Saksaan vietiin eniten paperia, kartonkia ja sellua. Iso-Britanniaan taas vietiin eniten paperia, saha- ja höylätavaraa sekä kartonkia.

Kiinaan metsäteollisuuden viennistä menee lähes 10 prosenttia ja Kiinaan taas vietiin selkeästi eniten sellua. Kiinan osuus sellun viennistä oli 43 prosenttia. Yhteenlaskettuna Aasian markkinoille metsäteollisuuden viennistä menee 22 prosenttia.