Metsäteollisuuden viennin määrä tuotelajettain 1960-2020.