Metsäteollisuuden viennin määrä tuotelajettain 1960-2021.