Metsäteollisuuden viennin määrä tuotelajeittain 1960-2023.