Metsäteollisuuden vienti tuotelajettain 1960-2019 ja viennin arvon kehittyminen vuosina 1970-2019.