Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta

Hyvinvoivat metsät ovat metsäelinkeinon kannalta elintärkeitä. Siksi metsäteollisuus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tärkeimpiä keinoja ovat talousmetsien luonnonhoito ja biodiversiteetin kannalta arvokkaimpien kohteiden suojelu. Tutustu faktoihin tällä sivulla.
Talousmetsiin luodaan luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä, jotka hyödyttävät monia metsälajeja. Esimerkiksi tekopökkelöitä tekemällä turvataan lahopuista riippuvaisten lajien tarpeita.
Artikkeli
Metsätaloudessa huomioidaan monipuolisesti metsälajistoa

Talousmetsissä parannetaan uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia luonnonhoidon keinoin.

Metsäsertifiointi velvoittaa jättämään puunkorjuussa säästöpuita ja kuolleita puita, joista muodostuu lahopuuta.
Artikkeli
Metsäsertifiointi edistää metsien käytön kestävyyttä

Metsäsertifioinnilla todennetaan, että luonnon monimuotoisuus otetaan metsätaloudessa huomioon yli lainsäädännön vaatimusten.

Metsäteollisuus pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta

Metsätaloudessa tehdään paljon vapaaehtoisia toimia, joiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun. ‍

Luonnonhoito on Suomessa metsänhoidon arkea‍

Käytännössä monimuotoisuutta edistetään talousmetsien luonnonhoidolla sekä suojelemalla  monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet, kuten rehevät lehtolaikut, joissa lajien kirjo on suuri. 

Metsäsertifiointi edistää metsien kestävän käytön, jossa luonnonhoito on osa metsänhoidon arkea. Säästöpuiden jättäminen, lahopuun säästäminen ja vesistöjen suojakaistat ovat esimerkkejä sertifiointien myötä vakiintuneista luonnonhoitotoimista. Suomen talousmetsistä 93 % on sertifioitu.

Monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja‍

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita keinoja, kuten erilaisille kohteille sopivia metsänkäsittelymenetelmiä ja hoitotoimia sekä eri-ikäisistä sekä erilaisista metsistä koostuvaa metsien mosaiikkia.

Koko sektorin yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tärkeä osa elonkirjon turvaamista. Metsäteollisuus on käynnistänyt esimerkiksi lehtojen hoidon toimintaohjelman ja Lisää lahopuuta talousmetsiin -ohjelman. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonhoidon toimet ovat oikeansuuntaisia. Kehitys kuitenkin näkyy metsäluonnossa viiveellä, etenkin uhanalaisimmassa lajistossa. Aktiivinen yhteistyö biodiversiteetin hyväksi jatkuu.


Luonnon monimuotoisuus on kestävän metsätalouden perusta. Tähän yhteenvetoon on koottu avainasioita monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen - ei metsäpolitiikka
Blogi
Ilmastopolitiikka tarvitsee suunnanmuutoksen

Ilmastopolitiikkaa tulee arvioida uudelleen metsien nieluja laajemmin.

Blogi
Onko EU:lla malttia vähentää päästöjä?

EU:n ilmastopaketti voi pahimmillaan laittaa kapuloita rattaisiin niin jäsenvaltioiden kuin yritysten ilmastotavoitteille.

Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla
Blogi
Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla

Yhdessä tekemällä, teollisuuden käytännön kokemuksista oppimalla ja tutkimustietoa hyödyntämällä, suometsien tilaa pystytään parantamaan

Luonnonsuojelulaki uudistuu - käytännön vaikutukset osin epäselviä
Uutinen
Luonnonsuojelulaki uudistuu - vaikutukset osin epäselviä

Hallituksen esityksessä uudeksi luonnonsuojelulaiksi useita kannatettavia uudistuksia, mutta moni muutos on vaikutuksiltaan epäselvä

Luonto ja ympäristö
Blogi
Metsä on ja pysyy Suomessa nieluna
Metsä on ja pysyy Suomessa nieluna

Metsien kasvun väheneminen on kuitenkin osaltaan johtanut siihen, että metsien nielu on pienentynyt ja siihen pitää reagoida.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
LULUCF-asetus

U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Luonnonsuojelulain muutokset

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Blogi
Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla
Kestävämpää suometsien hoitoa yhteistyön avulla

Yhdessä tekemällä, teollisuuden käytännön kokemuksista oppimalla ja tutkimustietoa hyödyntämällä, suometsien tilaa pystytään parantamaan

Blogit
Ilmasto ja energia
Tutkimus ja innovaatiot
Ympäristö ja vastuullisuus
Uutinen
Luonnonsuojelulaki uudistuu - käytännön vaikutukset osin epäselviä
Luonnonsuojelulaki uudistuu - vaikutukset osin epäselviä

Hallituksen esityksessä uudeksi luonnonsuojelulaiksi useita kannatettavia uudistuksia, mutta moni muutos on vaikutuksiltaan epäselvä

Uutiset
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lausunto
Elinympäristöjen hoidon tuet

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

Lausunnot
Metsäteollisuus ry
Blogi
Positiivisia vai negatiivisia kulutusvalintoja – sinä päätät
Positiivisia vai negatiivisia kulutusvalintoja – sinä päätät

Jos kuluttajat ymmärtävät tuotteiden hiilijalanjäljen lisäksi myös niiden ilmastohyödyt, voi se vaikuttaa kulutustottumuksiin.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Lausunto
Juurikäävän torjunta: valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Metsäteollisuus ry:n lausunto koskien juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaista muuttamista

Lausunnot
Metsäteollisuus ry