Arjen valinnat talousmetsissä ovat avainasemassa monimuotoisuuden vahvistamisessa. Luontoa vahvistavia toimia kehittämällä ja laatua parantamalla on mahdollista lisätä positiivisia luontovaikutuksia. Tähän tiekarttaan on valikoitu viisi käytännön pääaihealuetta, joilla kaikilla on tutkitusti merkittävä monimuotoisuusvaikutus. Esittelemme sekä arjen metsätaloustoimia että mahdollistajia, jotka edesauttavat käytännön toteutusta. Lisäksi nostamme esiin kehitystarpeita niin metsäsektorille, tutkijoille kuin poliittisille päättäjille.