Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan tutkimukset osoittavat, että metsiemme monimuotoisuuden tila on monilla keskeisillä mittareilla parantunut ja positiivinen suunta jatkuu. Tiekartta kannustaa monimuotoisuustoimien yhä laajempaan toteuttamiseen sekä korostaa mittaamisen ja tiedon välityksen tärkeyttä.

Lataa monimuotoisuustiekartta ylhäällä olevasta painikkeesta.

Lue tiekartan eri osiot ja lataa niiden kuvat alla olevista linkeistä:

Vuosikymmeniä jatkunut monimuotoisuustyö tuottaa tulosta

Monipuolistuvametsä parantaa monien uhanalaisten lajien tilaa

Tulevaisuusskenaariot- monimuotoisuuden positiivinen kehitys jatkuu kohti 2050

Mittauksen kehittäminen auttaa parantamaan monimuotoisuustietoa

5+ 5 -malli - arjen valinnat avain monimuotoisempiin talousmetsiin