Hiljattain valtiovarainministeriö julkaisi raportin, joka tarkasteli julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Valtiovarainministeriön mukaan valtiontalouden kehysjärjestelmä on tärkeä työkalu, jota tarvitaan jatkossakin. Nykyisellä hallituskaudella kehystä on toistuvasti rikottu.

Työryhmän ehdotuksiin lukeutuu lisäksi mm. velkakestävyystavoitteen nimellä kulkeva velkaohjelma. Ohjelman mukaan hallitusneuvotteluissa tulisi sopia useamman vaalikauden yli ulottuva velkakestävyyden tavoite. Velkakestävyystavoite toisi mukanaan kaivattua pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon, loisi yrityksille ennustettavan toimintaympäristön sekä edesauttaa verotuksen pitämistä kilpailukykyisellä tasolla.

Valtiovarainministeriön esitys on tervetullut avaus kehysmenettelyn uskottavuuden palauttamisen puolesta, ja tuo toivon pilkahduksen kaivatusta vastuunotosta Suomen talouden ohjaamisessa.

Metsäteollisuuden hallitusohjelmatavoitteiden mukaisesti julkinen talous on myös pitkällä aikavälillä pyrittävä tasapainottamaan ja kehitysmenettelyn uskottavuus palautettava. Suomen on näyttäydyttävä kilpailukykyisenä ja houkuttelevana maana tehdä investointeja ja harjoittaa teollisuutta. Metsäteollisuuden kaikkiin hallitusohjelmatavoitteisiin voit tutustua tästä linkistä.

Onneksi metsäteollisuus ei ole yksin vaatimassa julkisen talouden tasapainottamista. Talouskeskustelu on syksyn aikana kiristynyt ja yhä useammat tahot vaativat velkaantumiselle loppua. Hetki sitten julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan lokakuussa vastanneista 68 prosenttia on sitä mieltä, että julkisen talouden tasapainottamistoimet tulee aloittaa heti ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Ylipäätään Suomi kaipaa vahvempaa poliittista sitoutumista yhteisiin sääntöihin, jos ja kun haluamme kehittää Suomea määrätietoisesti eteenpäin. Liian pitkään olemme saaneet katsella kateellisina esimerkiksi Ruotsin suuntaan, jossa puolueet ovat olleet valmiita sopimaan yhdessä julkisen talouden kannalta välttämättömistä toimenpiteistä. Samaa yhteishenkeä ja vastuullista talouspolitiikkaa kaivattaisiin myös Suomeen.

Pitkäjänteisyys, äkkikäännösten välttäminen ja ennustettavuus ovat niin vero- kuin talousasioiden a ja o. Metsäteollisuus toivoo, että seuraava hallitus tarttuu toimeen tehdäkseen tarvittavat korjausliikkeet ja sitoutuu yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen, jotta talouspolitiikan uskottavuus voidaan palauttaa.