Maailman kauppajärjestö WTO on vuodesta 1995 lähtien vahvistanut yhteiset säännöt suurimmalle osalle (98 %) kansainvälisestä kaupasta. Järjestön 164 jäsenmaata, mukaan lukien EU yhtenä jäsenenä, ovat historiallisesti pystyneet sopimaan kansainvälisen kaupan säännöistä. Nykyisistä kansainvälisen kaupan haasteista huolimatta, voidaan todellakin sanoa, että kauppa on edistänyt rauhaa maailmassa.

Vierailin pari viikkoa sitten WTO:n Public Forumissa. Vuotuinen tapahtuma kokoaa WTO:n sidosryhmien edustajia vaihtamaan näkemyksiä ja ajatuksia kansainvälisen kaupan ajankohtaisista kysymyksistä. Tämän vuoden teema oli ”On aika toimia”. Keskusteluja käytiin teeman alla niin palvelusektorin roolista kestävässä kaupassa, osallistavammasta politiikasta kuin digitalisaation roolista vihreän siirtymän välineenä.

Useimmat keskustelut noudattivat samaa kaavaa: EU, Yhdysvallat ja Kiina puolustivat omia kauppapoliittisia ratkaisujaan. Muut maat puolestaan ilmaisivat kasvavaa epätoivoaan vaikutusmahdollisuuksien puutteesta asioissa, joiden toteuttaminen tulee aiheuttamaan heille suuria vaikeuksia samalla kun he kamppailevat pysyäkseen suurvaltojen digitaalisen ja vihreän siirtymän vauhdissa.

Vaikka kukaan ei kiistä vihreää siirtymää edistävien maiden hyviä aikomuksia – samalla kun heidän on huolehdittava omasta kansallisesta turvallisuudestaan ja kilpailukyvystään – todettiin keskusteluissa selvästi, että yksipuolisten kauppainstrumenttien soveltaminen sopimusten ulkopuolisille maille tulee olemaan erittäin haastavaa, ellei lähes mahdotonta.

Kestävä  kauppa vaatii saumatonta yhteistyötä

Kokouksen aikana ei kuultu nopeita ratkaisuja WTO:n kriisien ratkaisemiseksi, nähty nopeaa vetäytymistä kiihtyvästä globaalista valtiontukikilpailusta tai todistettu suuria lupauksia maailman suurvaltojen yhteistyöstä lähitulevaisuudessa. Silti uskon, että kestävä kauppa voi yhä pelastaa planeettamme. Sen sijaan, että jokainen maailman suurvalta julkaisee oman vihreän siirtymän strategiansa, olisi sekä kansainvälisen kaupan että planeettamme kannalta järkevintä ryhtyä toteuttamaan kaikille yhteistä globaalia green dealia.

WTO Public Forumin puhujat loivat toivon kipinän tulevaisuudelle, kun keskusteluissa peräänkuulutettiin vuoropuhelua, avoimuutta ja osallistamista protektionismin sijaan. WTO-jäsenmaiden tiiviin sidoksen vuoksi on yhteisen edun mukaista varmistaa, että kaikki sen jäsenmaat pysyvät mukana. Planeettamme ei anna meille enää lisäaikaa – siksi nyt on todellakin aika toimia ja lopettaa vaikeiden keskustelujen välttäminen.

WTO:n jäsenten on arvioitava vakavasti, onko nykyinen järjestelmä yhä relevantti, ja haluavatko he olla siinä täysimääräisesti mukana. Tarvitsemme sitoutuneisuutta, neuvottelutaitoja ja paljon tahdonvoimaa pitääksemme WTO:n toimintakykyisenä ja vaikutusvaltaisena tulevaisuudessakin.

Metsäteollisuus ry tukee EU:ta sen pyrkimyksissä vahvistaa WTO:ta, ja luottaa WTO-pohjaisen globaalin kauppajärjestelmän sujuvaan toimintaan.