Elokuussa tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun Metsäteollisuus ry hyväksyttiin ensimmäisenä toimialajärjestönä Suomessa UN Global Compact Network Finland -verkoston yhteisöjäseneksi. UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 perustama vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite yrityksille ja muille organisaatioille. Se tarjoaa jäsenilleen vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

Metsäteollisuusyrityksillä on ollut aktiivinen rooli sekä Suomen Global Compact -verkoston perustamisessa että kansainvälisessä Global Compact -työssä. On siis luontevaa, että myös Metsäteollisuus ry liittyi mukaan verkostoon.

Tänään 25.9. liputamme sen puolesta, että on kulunut kahdeksan vuotta siitä, kun YK:n 193 jäsenvaltiota sopivat kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Haluamme lipullamme myös osoittaa sitoutumisestamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Metsäteollisuus pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita erittäin tärkeinä ja näkee alan roolin niiden toteutuksessa merkittävänä.

Metsäteollisuus tekee monipuolisesti vastuullisuustyötä

Metsäteollisuus on jo pitkään tehnyt tavoitteisiin pohjautuvaa kunnianhimoista vastuullisuustyötä. Omaehtoiset, kestävän kehityksen tavoitteet huomioivat vastuullisuussitoumuksemme julkistettiin vuonna 2012. Niitä uudistettiin vuonna 2018, jolloin vastuullisuussitoumukset laajennettiin kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueita. Samalla tavoitteita kiristettiin. Jo kaksi vastuullisuussitoumusten väliraporttia (2020 ja 2022) osoittavat sitoumusten toteutuksen etenevän haluttuun suuntaan. Uusimpaan väliraporttiin voit tutustua täältä.

Oman ilmastotiekarttansa Metsäteollisuus ry julkaisi vuonna 2020. Se osoittaa metsäteollisuuden kokoaan suuremman roolin Suomen pyrkimyksissä kohti vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitta. Samalla kun metsäteollisuus pyrkii painamaan omat ilmastopäästönsä mahdollisimman alas, sen tuotteet korvaavat enenevissä määrin ehtyvistä luonnonvaroista valmistettuja tuotteita. Ekologisen vastuun lisäksi metsäteollisuus kantaa laajaa taloudellista ja sosiaalista vastuuta verotulojen ja työpaikkojen muodossa.

Tuorein lisäys metsäteollisuuden vastuullisuustyössä on 12.9.2023 julkaistu puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta. Sahateollisuus ry:n kanssa toteutetun tiekartan tutkimukset osoittavat, että metsiemme monimuotoisuuden tila on monilla keskeisillä mittareilla parantunut ja positiivinen suunta jatkuu. Monimuotoisuustiekartta kannustaa monimuotoisuustoimien yhä laajempaan toteuttamiseen sekä korostaa mittaamisen ja tiedon välityksen tärkeyttä.

Jatkuva kehitys turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Yllä mainitusta kehityksestä ja saavutuksista huolimatta syytää liikaan ylpistelyyn ei ole, sillä nykyisessä maailman tilanteessa varmaa on vain epävarmuus. Ei varmasti tarvitse kerrata viimeisten kolmen vuoden tapahtumia, puhumattakaan niistä seurannutta talouden nykytilaa. Kaikki tämä ikävä kyllä heijastuu myös metsäteollisuuteen. Syytä ei myöskään silti ole jäädä paikoilleen märehtimään nykyhetkeä – tärkeämpää on pitää katse tiukasti vastuullisessa tulevaisuudessa. Kestävällä ja vastuullisella pohjalla oleva liiketoiminta on omiaan tasoittamaan ulkopuolelta tulevaa epävarmuutta.

Me Metsäteollisuudessa uskomme vahvasti siihen, että voimme jatkossakin toimia edelläkävijöinä kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla; niin ekologisella, sosiaalisella kuin taloudellisella. Muita vaihtoehtoja ei ole. Siitä pitävät huolen myös jatkuvasti uudistuva EU-lainsäädäntö kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla sekä kuluttajien ja enenevissä määrin myös sijoittajien vaatimukset. Jatkuvan kehityskulun takaamiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, minkä erinomaisena esimerkkinä ja alustana toimii Global Compat Network Finland -verkosto. Yhteistä ymmärrystä ja visioita tarvitaan niin politiikassa kuin myös elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten keskuudessa.

Lopuksi voinkin ilolla todeta, että yhteistyö ei tule jäämään kiinni ainakaan suomalaisten asenteista ja näkemyksistä. Juuri valmistuneen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät metsäteollisuuden tärkeänä työllistäjänä, viennin moottorina, tärkeänä verojen maksajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. Erityisen positiivista on, että näkemykset metsäteollisuuden vastuullisuudesta sekä tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi – kova työ kantaa siis hedelmää.