Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten toinen väliraportti kertoo omaehtoisten vastuullisuussitoumusten ohjaavan koko alaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Raportin tulokset kuvaavat myönteistä kehitystä kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita.

Toimialan sitoumukset ovat poikkeuksellisen laaja-alaiset. Ympäristövastuun lisäksi ne kattavat myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet.

Tutustu julkaisuun tästä.