Suomalaisen metsäteollisuuden maine kansalaisten mielissä on hyvä ja maine on viime vuosina parantunut entisestään. Tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset näkevät metsäteollisuuden tärkeänä työllistäjänä, viennin moottorina, tärkeänä verojen maksajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana. Lisäksi esimerkiksi näkemykset metsäteollisuuden vastuullisuudesta sekä tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.


Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla on entistä myönteisempi näkemys metsäteollisuudesta. Teollisuuden jo aiemmin hyvä maine on entisestään vahvistunut. Näkemykset metsäteollisuuden roolista niin työllistäjänä, vientiteollisuudessa, verojen maksajana sekä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana arvioidaan merkittävämmäksi kuin edeltävissä ja vastaavissa kyselyissä.

Aiempaa useampi suomalainen pitää metsäteollisuutta Suomen kansantaloutta vastuullisesti edistävänä toimijana. Vastaavasti entistä harvempi suomalainen uskoo metsäteollisuuden oleva yleisestä edusta piittaamaton, omia etujaan vahvasti ajava toimiala. Myös metsäteollisuuden työnantajakuva on entisestään parantunut. Näkemykset metsäteollisuuden tavasta kohdella metsiä ja niiden monimuotoisuutta vastuullisesti ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi.

Mielikuva metsäteollisuudesta on kehittynyt modernimpaan suuntaan. Aiempaa useampi pitää metsäteollisuutta innovatiivisena uudistajana eikä niinkään jalostamattomien bulkkituotteiden tekijänä. Kysyttäessä, kuinka hyvin tai huonosti eri teollisuudenalat toimivat Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lippulaivana, metsäteollisuuden imago on selvästi parantunut.

Etenkin vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien mielikuvat aiempaa myönteisempiä

Eniten teollisuudenalan maine näyttää parantuneen vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjien keskuudessa. Vuonna 2021 vastaavan kyselyn tuloksia läpileikkasi vastaajien puoluekannatuksesta kumpuava ero: Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuivat lähtökohtaisesti kielteisemmin metsäteollisuuteen. Sen sijaan kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kannattajien näkemykset olivat selvästi myönteisiä. Nyt merkittävintä parantumista metsäteollisuuden maineessa on tapahtunut juuri vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa.

Tutkimuksen tuloksia voi pitää jokseenkin yllättävänä.

- Maamme metsistä ja metsäteollisuuden roolista on käyty päättyneellä hallituskaudella ajoittain kiivastakin keskustelua julkisuudessa. On kiinnostavaa huomata, että tämä keskustelu on entisestään vahvistanut metsäteollisuuden hyvää mainetta Suomessa, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sanoo.

Metsäalan teemat pysynevät julkisuudessa myös käynnistyneellä hallituskaudella. Tässä metsäteollisuus toivottaa tervetulleeksi asiallisen ja rakentavan dialogin ja sitoutuu itse sellaiseen. Tälle pohjan luo teollisuuden oma vastuullinen toiminta.

- Kansalaisilta tässä tutkimuksessa saatu palaute antaa hyvää pohjaa arjen työllemme sekä julkiseen keskusteluun osallistumiseen, Lehtomäki pohtii.  

- Metsäteollisuuden toimintaympäristössä nähdään myös lisääntyviä haasteita. Entistä useampi kansalainen on huolissaan siitä, miten hyvin ala pystyy saavuttamaan puun riittävyyteen ja vastuulliseen käyttöön sekä biotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä tavoitteita, E2 Tutkimuksen johtaja Juho Rahkonen sanoo.

Metsäteollisuuden mainetta kartoittaneen tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus. Suomalaisten asenteita kartoittavan kyselytutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2023 internetpaneelissa, joka edustaa 16 vuotta täyttäneitä suomalaisia. Kyselyyn vastasi 2046 suomalaista. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Vastaava kyselytutkimus on tehty aikaisemmin vuosina 2018 ja 2021. Tuolloin tutkimuksen tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus. Aineiston toimittajan vaihtumisesta huolimatta otanta- ja tutkimusmenetelmät ovat samanlaisia, joten tulosten vertailu on mahdollista.


Lisätietoja:

Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 050 555 3425, mika.makinen@forestindustries.fi

Juho Rahkonen, johtaja, E2 Tutkimus, p. 050 375 9008, juho.rahkonen@E2.fi