Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat Suomen yläkouluissa ja lukioissa kertomassa metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä uusista tuotteista. Seuraavaan kampanjaan maaliskuussa 2021 on ilmoittautunut mukaan noin 350 koulua.

Kevään 2021 kampanja yläkouluille ja lukioille

Mahdollisuuksien metsä -kampanja järjestetään kahdeksatta kertaa keväällä 2021. Kampanjassa metsäteollisuuden ammattilaiset kiertävät Suomen yläkouluja ja tapaavat 8.-luokkalaisia, jotka pohtivat tulevia opiskeluvaihtoehtojaan. Alan opiskelijat kiertävät puolestaan lukioita ja kertovat kesätyökokemuksistaan sekä siitä, millaista metsäteollisuuden töihin tähtäävä opiskeluelämä on.Metsäalan koululähettiläät pitävät kouluilla yhden oppitunnin, jonka aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista metsäteollisuus tänä päivänä on: minkälaisia monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia se tarjoaa ja millaisia tuotteita alalla valmistetaan. Lähettiläät tuovat vierailuille mukanaan metsäalan tuotteita esittelevän salkun, joka jää kouluille opetuskäyttöön.Yläkouluissa vierailut on tarkoitettu 8.-luokkalaisille, yhteishaun kynnyksellä oleville nuorille. Lukiovierailu sopii kaikille vuosikursseille.

Kouluille yhteyksiä työelämään

Koulut ovat ottaneet kampanjan innostuneesti vastaan, sillä kouluissa on kaivattu enemmän yhteyksiä työelämään ja eri ammattilaisten vierailuja. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat olleet positiivisesti yllättyneitä metsäalan laajasta ammattien kirjosta ja uusista innovaatioista. Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan alalla valmistettavista tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa. Koulut saavat vierailun jälkeen käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee monipuolisesti puusta valmistettuja tuotteita.

Lisää nuoria metsäalalle

Nuorisotutkimusten mukaan nuoret eivät tunne metsäalan ammattien kirjoa, alalla tehtävää tuotekehitystä ja innovaatioita tai puun käytön positiivisia ympäristövaikutuksia. Metsäteollisuuden työvoimasta eläköityy noin neljäsosa seuraavan 10 vuoden kuluessa, lisäksi alan uudistuminen ja uudet investoinnit lisäävät työntekijöiden tarvetta. Mahdollisuuksien metsä -kampanjalla halutaankin innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin ja töihin metsäteollisuusyrityksiin.

Kampanjaa toteuttaa Metsäteollisuus ry yhteistyössä metsäteollisuusyritysten ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Mukana kampanjassa: Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy, Tornator Oyj, Corex ja Tervakoski Oy.