Suomalaiset pitävät metsäteollisuutta hyvämaineisena ja alan työnantajamielikuva on erittäin vahva. Muutama viikko sitten julkaisemamme metsäteollisuuden mainetutkimus esimerkiksi osoittaa, että ala nähdään hyvänä sijoituskohteena, joka tuottaa hyvinvointia ja vientituloja koko Suomeen.  Ympäristövastuumme arvostetaan korkealle. On myös erittäin innostavaa huomata, että suomalaiset näkevät alamme myös aiempaa innovatiivisempana toimialana – hurraa!


Samaan aikaa mainetutkimuksemme kanssa julkaistu NYT Nuorten tulevaisuusraportti 2023 sen sijaan vei ajatukset synkemmille vesille. Raportin tulokset ovat huolestuttavaa luettavaa. Kolmannes yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista pelkää työelämän olevan itselle liian raskasta. Lisäksi raportti osoittaa, että vaikka suuri osa nuorista (51 %) edelleen odottaa innolla työelämää, on heidän osuutensa laskenut voimakkaasti viime vuosina (vuonna 2021 osuus oli 82 %). Samoin on laskenut niiden oppilaiden osuus, jotka ajattelevat löytävän paikkansa työelämässä. Ja nyt me puhumme niistä pienenevistä ikäluokista.


Metsäteollisuus toimialana ei asemoidu niiden toimialojen joukkoon, jotka ovat heikentäneet asemaansa tässä tutkimuksessa nuorten työelämäasenteissa ja -odotuksissa, mutta tason kohentamisessa olisi edelleen tehtävää. Kun tähän lisää sen huolen, että alallamme nyt työskentelevistä 10 prosenttia on saavuttanut eläkeiän vuoteen 2030 mennessä, on haaste ilmeinen. Mistä saamme riittävästi uusia ja innostuneita tekijöitä yrityksiimme?


Mitä me voimme tehdä innostuksen palauttamiseksi?


Tarjoamalla myönteisiä kokemuksia ja näkemyksiä työelämästä, voimme vahvistaa nuoren uskoa itseensä ja vähentää työelämää kohtaan koettua pelkoa. Esimerkiksi mielekäs kesätyö, TET-harjoittelu tai alamme yrityksissä suosittu oppisopimuskoulutus voivat tuoda hyviä ja voimaannuttavia kokemuksia nuorelle. Jokainen meistä alalla jo toimivista voi vaikuttaa siihen, onko työelämän ensikokemus hyvä vai onko se lannistava.


Me Metsäteollisuus ry:ssä toteutamme yhdessä Suomen Metsäyhdistyksen, metsäteollisuusyritysten ja Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa vuosittain Mahdollisuuksien Metsä -kampanjaa. Siinä metsäteollisuuden ammattilaiset ja alan opiskelijat – eli metsälähettiläät – vierailevat kouluissa kertomassa metsäalan mahdollisuuksista, tuotteista sekä innovaatioista. Vierailun aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista metsäteollisuus tänä päivänä on: minkälaisia monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia se tarjoaa, miten alalla kiinnitetään huomiota vastuullisuuteen ja mitä kaikkea puusta valmistetaan. Tänä vuonna kampanjaamme osallistuneita kouluja oli peräti 262 ja tavoitettuja nuoria 21 000.


Lähdemme nyt kuitenkin uudistamaan kampanjan sisältöjä entistä fiksummin kohderyhmänsä huomioivaksi ja osallistavaksi, jotta vaikuttavuus kohenisi. Syksyllä olemme mukana myös Tyttöjen päivässä Heurekassa, muutamia esimerkkejä vetovoimatyöstä esiin nostaakseni.


Oletko miettinyt, miten sinä itse vahvistat lähipiirisi nuorten tulevaisuuden uskoa työelämään?


Vaikka olemme mukana monessa, on meidän silti jokaisen ponnisteltava nuorten tulevaisuudenuskon kohottamiseksi ihan tavallisessa arjessa. Oletko miettinyt, miten sinä itse vahvistat lähipiirisi nuorten tulevaisuuden uskoa työelämään?  Et kai vain yksinomaan marisemalla ruokapöydässä oman työpäiväsi raskautta?


Aloittaa voit vaikka kertomalla jonkin myönteisen onnistumisen kokemuksen itselle tärkeässä askareessa tai oman tiimin osalta. Kertoisitko nuorelle myös, miksi sinä olet ylpeä yrityksestä, jossa nyt työskentelet? Haluaisitko myös muistella, miten epävarmalta sinusta tuntui nuorena, mutta siitä huolimatta olet pärjännyt elämässä ”ihan kohtalaisesti”. Olet myös oppinut matkan varrella yhtä jos toistakin, kun olet pitänyt mielesi avoimena.  Myönteisyys kannattaa ja kannattelee – sillä niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan!Lue lisää aiheesta:

Positiivinen työnhakukokemus kantaa nuorta pitkälle